Αλλαγή πλεύσης του Ιστολογίου “ΡΟΔΟΣυλλέκτης”

Από το Σάββατο 2 Ιουνίου 2018, σταμάτησαν οι αναρτήσεις πολιτικού περιεχομένου.

Με την ευκαιρία, θέλω να ευχαριστήσω όσες και όσους με εμπιστεύτηκαν αυτά τα 12 χρόνια…

Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015

Αφιέρωμα στον Πολιτιστικό Σύλλογο Σιαννών η Βρασία

Ίδρυση, ονοματολογία και σκοποί του Συλλόγου.


Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σιαννών ιδρύθηκε στις 27 Μαρτίου 1999 από 45 μέλη τα οποία είναι τα ιδρυτικά. Τον Νοέμβριου του 1999, αφού είχε ολοκληρωθεί η γραφειοκρατική διαδικασία λειτουργίας, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συγκέντρωση των μελών όπου αποφασίστηκε να δοθεί στον Σύλλογο το όνομα του αρχαίου Δήμου της περιοχής, η Βρασία. Αναλυτικές πληροφορίες για το όνομα του Δήμου, αναφέρονται στην ετικέτα ''Σιάννα'' στην ανάρτηση με θέμα ''Ονοματολογία''.
 
Σύμφωνα με το καταστατικό,
οι σκοποί του Συλλόγου είναι:

1) Η διατήρηση των πολιτιστικών μας παραδόσεων και η διαφύλαξη της πατρικής μας κληρονομιάς,
2) Η συμβολή στην πνευματική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη των μελών του Συλλόγου και των κατοίκων του χωριού, με την καλλιέργεια των τεχνών, των γραμμάτων και των αθλημάτων,
3) Η προστασία του περιβάλλοντος,
4) Η ανάπτυξη δεσμών φιλίας, αλληλεγγύης και συνεργασίας, καθώς επίσης και συστηματική προσπάθεια για την επίλυση προβλημάτων που αφορούν το χωριό και τους κατοίκους του,
5) Η διαφώτιση της κοινής γνώμης πάνω στα προβλήματα των κατοίκων και του τόπου,
6) Η διαφύλαξη και η υπεράσπιση των ιδεωδών του Ελληνισμού, της Ορθοδοξίας και των οικογενειακών θεσμών έναντι κάθε πάσης επιβουλής.
Η πραγματοποίηση όλων των παραπάνω σκοπών, επιδιώκεται με νόμιμο μέσο και διαδικασία, ιδιαίτερα δε:
1) Με την διάσωση και διατήρηση λαογραφικών στοιχείων όπως έθιμα, τραγούδια, χορούς και διοργανώνοντας σχετικές εκδηλώσεις και γιορτές,
2) Με την σύσταση τοπικού λαογραφικούμουσείου,
3) Με την σύσταση και λειτουργίας δανειστικής βιβλιοθήκης και δισκοθήκης,
4) Με την διοργάνωση εκθέσεων έργων ελληνικής λαϊκής τέχνης,
5) Με την δημιουργία αθλητικών κέντρων Γυμναστικής και κλασσικού αθλητισμού,
6) Με την διοργάνωση θεατρικών παραστάσεων, εκδρομών, χοροεσπερίδων και επιμορφωτικών διαλέξεων,
7) Με την διατήρηση και την συντήρηση πράσινων χώρων, με δενδροφυτεύσεις και την προστασία της τοπικής πανίδας,
8)Με την συγκρότηση ομάδων εργασίας, εισηγητικών επιτροπών, επιτροπή μελετών και τεχνικών επιτροπών για πολιτιστικά έργα. Με την σύνταξη και την υποβολή σε κάθε αρμόδιο φορέα σχετικών μελετών προτάσεων, υπομνημάτων και διαβημάτων,
9) Με την έκδοση ενημερωτικού και μορφωτικού φυλλαδίου,
10) Με την ίδρυση και λειτουργία λαϊκού χορευτικού συγκροτήματος,
11) Μ ε την ίδρυση και λειτουργίας κέντρου νεότητας,
12) Με την αποδοχή και την αξιοποίηση υπέρ του Συλλόγου δωρεών, προσφορών και εθελούσιας εργασίας από κάθε νόμιμο φορέα.

Ιδρυτικά μέλη Συλλόγου.

Βρόντου Γεώργιος του Εμμανουήλ
Διακογεωργίου Παρασκευή του Σάββα
Διακογεωργίου Μαρία του Σάββα
Διμέλλη Σταυρούλα του Ευσταθίου
Διμέλλης Ιορδάνης του Ευσταθίου
Λεφτοπίνα Μαρία του Σάββα
Γιμούκης Κωνσταντίνος του Παντελέων
Γιμούκη Αντωνία του Παντελέων
Στεργάκης Εμμανουήλ του Παντελέων
Θεοδωράτος Αιμίλιος του Αντωνίου
Θεοδωράτος Σπύρος του Αντωνίου
Λουλλάς Ευστάθιος του Σπυρίδωνα
Λουλλά Δέσποινα του Σπυρίδωνα
Μαστροσάββα Μαρία του Ευσταθίου
Χαιροπούλου Ευαγγελία του Γεωργίου
Στεργάκη Τσαμπίκα του Παντελέων
Λουλλά Αικατερίνη του Σπυρίδωνα
Μανιά Γεωργία του Θεόδωρα
Μανιά Τσαμπίκα του Θεόδωρα
Μανιάς Θεόδωρος του Εμμανουήλ
Κρητικού Άντζελα του Ευσταθίου
Ίτσου Αικατερίνη του Παντελέων
Διακογεωργίου Ελευθέριος του Ευσταθίου
Φανούδη Γεωργία συζ. Ιωάννου
Καραγιάννης Μιχαήλ του Εμμανουήλ
Φανούδη-Κιούση Έλενα
Φραγκεσκάκης Νικόλαος του Βασιλείου
Μαστροχρήστου Δέσποινα συζ. Δημητρίου
Κοκιαντώνης Εμμανουήλ του Γεωργίου
Μενεγάκης Κωνσταντίνος του Συμεών
Λεφτοπίνας Ηλίας του Σάββα
Λεωνίδας Εμμανουήλ του Στυλιανού
Αυγενικός Μιχαήλ του Αλεξάνδρου
Διακογεωργίου Μηνάς του Σάββα
Θαρρενός Δημήτριος του Σταματίου
Μανακίτσα Ευαγγελία συζ. Παντελέων
Χάρη Ασπασία συζ Γεωργίου
Χάρη Παναγιούλα του Γεωργίου
Χάρης Μιχαήλ του Γεωργίου
Γιμούκη Μαρία του Παντελεών
Γιμούκη Παρασκευή του Πανταλέων
Πλάτση Καλοτίνα του Γεωργίου
Διακογεωργίου Γεώργιος του Αντωνίου
Μαστροσάββας Εμμανουήλ του Ευσταθίου
Θαρρενού Καθολική του Σταματίου

Διοικητικά Συμβούλια

8° Διοικητικό Συμβούλιο 2013 ~ 2015
Πρόεδρος: Σπανός Ευστάθιος του Νικήτα
Αντ/δρος: Θεοδωράτος Εμμανουήλ του Αιμιλίου
Γραμματέας: Λεωνίδα Σαββίνα του Εμμανουήλ
Ταμίας: Θεοδωράτος Σπυρίδωνας του Αντωνίου
Μέλος: Πλάτσης Μιχαήλ του Γεωργίου

7° Διοικητικό Συμβούλιο 2011 ~ 2013:
Πρόεδρος: Χαιροπούλου Ευαγγελία
Αντ/δρος: Διμέλλης Τσαμπίκος του Αναστασίου
Γραμματέας: Μανώλακα Μαρία του Γεωργίου
Ταμίας: Στεργάκη Τσαμπίκα του Πανταλέων
Μέλος: Διαλυνάς Θανάσης του Ευάγγελου

6° Διοικητικό Συμβούλιο 2009 ~ 2011:
Πρόεδρος: Στεργάκη Τσαμπίκα του Παντελέων
Αντ/δρος: Στεργάκη Καθολική του Ιωάννη
Γραμματέας: Λουλλά Δέσποινα του Σπυρίδωνα
Ταμίας: Λεφτοπίνας Ηλίας του Σάββα
Μέλος: Διμέλλης Τσαμπίκος του Αναστάσιου

5° Διοικητικό Συμβούλιο 2007 ~ 2009:
Πρόεδρος: Θεοδωράτου Μάρθα του Σάββα
Αντ/δρος: Θεοδωράτος Αντώνιος του Αιμιλίου
Γραμματέας: Μενεγάκης Παντελέων του Συμεών
Ταμίας: Κοκιαντώνης Εμμανουήλ του Γεωργίου
Μέλος: Λεφτοπίνας Γεώργιος του Σάββα

4° Διοικητικό Συμβούλιο 2005 ~ 2007:
Πρόεδρος: Μενεγάκης Κωνσταντίνος του Συμεών
Αντ/δρος: Διακομανώλη Νεκταρία του Ιωάννη
Γραμματέας: Λουλλά Αικατερίνη του Σπυρίδωνα
Ταμίας: Θεοδωράτος Σπυρίδωνας του Αντωνίου
Μέλος: Κοκιαντώνης Εμμανουήλ του Γεωργίου

3° Διοικητικό Συμβούλιο 2003 ~ 2005:
Πρόεδρος: Θεοδωράτος Σπυρίδωνας του Αντωνίου
Αντ/δρος: Ίτσου Αικατερίνη του Παντελέων
Γραμματέας: Διακογεωργίου Παρασκευή του Σάββα
Ταμίας: Λουλλά Δέσποινα του Σπυρίδωνα
Μέλος: Μενεγάκης Κωνσταντίνος του Συμεών

2° Διοικητικό Συμβούλιο 2001 ~ 2003:
Πρόεδρος: Μανιάς Θεόδωρας του Εμμανουήλ
Αντ/δρος: Διακογεωργίου Παρασκευή του Σάββα
Γραμματέας: Χαιροπούλου Ευαγγελία του Γεωργίου
Ταμίας: Λουλλά Δέσποινα του Σπυρίδωνα
Μέλος: Ίτσου Αικατερίνη του Παντελέων

1° Διοικητικό Συμβούλιο 1999 ~ 2001:
Πρόεδρος: Μαστροσάββα Μαρία του Ευσταθίου
Αντ/δρος: Λεωνίδας Εμμανουήλ του Στυλιανού
Γραμματέας: Λεφτοπίνα Μαρία του Σάββα
Ταμίας: Βρόντου Γεώργιος του Εμμανουήλ
Μέλος: Ίτσου Αικατερίνη του Παντελέων
 
Προσφορά Συλλόγου στο χωριό.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σιαννών η Βρασία, μετά την ίδρυση του το 1999, αποτελεί την ψυχή των πολιτιστικών εκδηλώσεων και της διατήρησης-αναβίωσης εθίμων του χωριού. Διοργανώνει εκδηλώσεις τοπικού χαρακτήρα με σκοπό να καλλιεργεί τις σχέσεις μεταξύ των κατοίκων όπως το Χριστουγεννιάτικο πάρτι, την Κοπή της Βασιλόπιτας, το Αποκριάτικο πάρτι, διατηρεί τα έθιμα των Κάλαντων των Φώτων, του Μάρτη, του Λαζάρου, το μάζεμα των ξύλων του Καλαφουνού, ενώ έχει καθιερώσει δύο εκδηλώσεις, το πανηγύρι στον Άη Γιώργη στην περιοχή Μονοσύρια το πρώτο Σάββατο μετά την γιορτή της Αναλήψεως και την Γιορτή μελιού και Σούμας στην πλατεία του χωριού, που είναι γνωστές σε όλο το νησί της Ρόδου και έχουν αναδείξει τον φυσικό πλούτο της περιοχής, την μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά και τα αγνά παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας. Επίσης έχει διοργανώσει εκπαιδευτικά σεμινάρια με θέματα: ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φωτογραφία, τοπική ιστορία, ίντερνετ, Ά βοηθειών κ.α.


Τέλος, τα έσοδα που εισπράττει κάθε χρόνο από διάφορες δωρεές και εκδηλώσεις τα επενδύει σε έργα στο χωριό με μερικά από αυτά να είναι τα εξής: αγορά εβδομήντα δεκαθέσιων τραπεζιών, αγορά εφτακοσίων καρεκλών, συντήρηση εσωτερικού χώρου σχολείου, κατασκευή παιδικής χαράς, πετρόχτιστα και πλακοστρώσεις εισόδου Κοιμητηρίου και προαυλίου χώρου σχολείου, ασύρματο ίντερνετ, έκδοση βιβλίου με θέμα την ιστορία του χωριού, διάσωση και ράψιμο παραδοσιακών φορεσιών, αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών για τα σεμινάρια, κατασκευή νέας βιβλιοθήκης κ.α. Αξιοσημείωτο ακόμα είναι η ενεργή συμμετοχή σε καθαριοτητες στους δρόμους, σε παραλίες και στα δάση.

Ημερολόγια.

Από την πρώτη χρονιά της ίδρυσης του Συλλόγου, τα εκάστοτε Διοικητικά Συμβούλια έφτιαχναν διάφορα ημερολόγια, με σκοπό να ενισχύεται το ταμείο του, αλλά το σκεπτικό ήταν κάθε χρονιά να κατασκευάζεται κάτι πρωτότυπο και παραδοσιακό. Παρακάτω σας παρουσιάζουμε όλα τα ημερολόγια ανα έτος:


13° ημερολόγιο
Παραδοσιακό χειροποίητο'' χτένι''
από στάχυα σιταριού
12° ημερολόγιο 2011
Ξυλόγλυπτο καθρεφτάκι
11° ημερολόγιο 2010
Τυπάρι που σφραγίζει τους Άρτους και τα Πρόσφορα
της αρτοκλασίας.
10° ημερολόγιο 2009
Ξύλινες εικόνες με τον Πολιούχο του χωριού
Άγιο Παντελεήμονα.
9° ημερολόγιο 2008
Κλειδωθήκη στολισμένη με αποξηραμένα λουλούδια
και δείγμα από το αγγείο της Βρασίας.
8° ημερολόγιο 2007
Εικόνες Αγίων φτιαγμένες από παραδοσιακό
Σιαννίτικο κερί, προσφορά των μελισσοκόμων του χωριού.
7° ημερολόγιο 2006
Πήλινο πιάτο όπου εικονίζετε το αγγείο της Βρασίας,
σύμβολο του αρχαίου Δήμου της περιοχής,
αλλά και του Συλλόγου τώρα.
6° ημερολόγιο 2005
Μινιατούρα παραδοσιακής πιατοθήκης
με δείγματα από πιατάκια τοποθετημένα στην θέση τους.
5° ημερολόγιο 2004
Μινιατούρα παραδοσιακού σοφρά (χαμηλό τραπέζι),
στολισμένος με δείγματα από ψωμάκια και πίτες.
4° ημερολόγιο 2003
Κατασκευασμένο από τα παιδιά του
Δημοτικού Σχολείου Σιαννών,
με δικές τους ιδέες και επιλογές.
3° ημερολόγιο 2002
Ξύλινοι κορμοί στολισμένοι
με αποξηραμένα κουκουνάρια και βελανίδια.
2° ημερολόγιο 2001
Αφιερωμένο στο αρχαίο μοναστήρι της Κυράς Παναγιάς
που χρονολογείται τον 11° αιώνα.
1° ημερολόγιο έτος 2000
Μπλοκ με φωτογραφίες από τα
έθιμα, τις εργασίες και τα έθιμα του χωριού.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η Ρόδος στην Ιταλοκρατία 1ο μέρος.

Η Ρόδος στην Ιταλοκρατία 2ο μέρος.

Η Ρόδος στην Ιταλοκρατία 3ο μέρος.

Η Ρόδος επί Ιταλοκρατίας 1920 – 1940

Εγω σωπαίνω....Φτύνω!!!

Μου μιλούν για δικαιοσύνη....οι δικαστές, Μου μιλούν για ηθική...οι αγύρτες, Μου μιλούν για ζωή...οι δολοφόνοι, Μου μιλούν για όνειρα...οι έμποροι, Μου μιλούν για ισότητα...τα αφεντικά, Μου μιλούν για φαντασία...οι υπάλληλοι, Μου μιλούν για ανθρωπιά...οι στρατοκράτες, Εγω σωπάινω....Φτύνω.


ΡΟΔΟΣυλλέκτης: e-mail r.telxinas@yahoo.gr
Δείτε περισσότερες φωτογραφίες στον ΝΕΟ ΡΟΔΟΣυλλέκτη: http://rouvim.blogspot.com

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: http://rouvim.blogspot.com/
ΚΡΗΤΗΝΙΑ: http://www.kritinia.gr/
ΙΣΤΡΙΟΣ: http://istrio.blogspot.com/
ΣΟΡΩΝΗ: http://www.ampernalli.gr/
Dj news: http://fanenos.blogspot.com/
ΠΑΛΜΟΣ: http://www.palmos-fm.gr/
ΕΚΟΦΙΛΜ: http://www.ecofilms.gr/
ΡΑΔΙΟ1: http://www.radio1.gr/
http://www.ksipnistere.blogspot.com/
ΣΦΕΝΤΟΝΑ: http://gipas.blogspot.com/
ΡΟΔΟΣυλλέκτης: http://www.rodosillektis.com/
Η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου: http://opsrodou.gr/
ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ: http://www.hamogelo.gr
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ: http://rodosillektis.blogspot.gr/
Ιστοσελίδα του ΡΟΔΟΣυλλέκτη: http://www.rodosillektis.com/
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: http://www.pnai.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ: http://www.rodos.gr/el/

Αρχειοθήκη ιστολογίου