Αλλαγή πλεύσης του Ιστολογίου “ΡΟΔΟΣυλλέκτης”

Το Ιστολόγιο του ΡΟΔΟΣυλλέκτη, απευθύνεται σε όσους αγαπούν τον τόπο τους… εδώ είναι λοιπόν και περιμένει τα δελτία για τις εκδηλώσεις και τις δράσεις των Πολιτιστικών Συλλόγων αλλά και ότι αφορά τον τόπο μας – ακόμα και την πολιτική… Το Email μας είναι: r.telxinas@yahoo.gr

Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2020

Με όραμα να καταστήσουμε τη Ρόδο μας, πράσινο νησί!

Παρασκευή, 05η Ιουνίου 2020 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ 

Με αφορμή τη συγκρότηση σε σώμα, της Διοίκησης του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Νοτίου Αιγαίου, ο Δήμαρχος Ρόδου Αντώνης Καμπουράκης, μετά την εκλογή του στο Διοικητικό Συμβούλιο, έκανε την ακόλουθη δήλωση: 
"Κάνουμε σήμερα, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, ένα τολμηρό βήμα προς το μέλλον. Καθήκον μας είναι να υπηρετούμε τον πολίτη και
ταυτόχρονα να προστατεύουμε αποτελεσματικά το περιβάλλον, συνειδητοποιώντας όλοι, ειδικά μετά την εμπειρία της πανδημίας, τη σημασία του για τη ζωή μας. Ο Πλανήτης ΔΕΝ ξεχνά, και τα λάθη του χθες και του σήμερα πρέπει να σταματήσουν. Δεν είναι δικαίωμά μας να πληγώνουμε το Περιβάλλον. 
Ενώνουμε λοιπόν δυνάμεις, απέναντι στα προβλήματα, που γεννούν η νησιωτικότητα και οι αποστάσεις μεταξύ των νησιών μας, προκειμένου να επιτύχουμε τάχιστα την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων μας, μέσω της ανακύκλωσης, και της ενεργειακής αξιοποίησής τους. Ο χαμένος χρόνος και οι χαμένες ευκαιρίες είναι η εντολή μας, για άμεσες σημερινές αποφάσεις και έργα. Το όφελος είναι διπλό. Αναβαθμισμένη ποιότητα στην καθημερινότητα των πολιτών, και ενισχυμένη προφύλαξη του πολύτιμου φυσικού περιβάλλοντος. Με γνώση, με καινοτομία, με σχέδιο και υψηλό αίσθημα ευθύνης, απέναντι στον τόπο μας και στις επόμενες γενιές, προχωράμε μπροστά. Όλοι μαζί, ομόφωνα, με την Περιφέρεια, όπως οι καιροί και η κοινωνία επιτάσσουν. 
Με όραμα να καταστήσουμε τη Ρόδο μας, πράσινο νησί και να διασφαλίσουμε ανάπτυξη, με περιβαλλοντικό πρόσημο, και ποιότητα ζωής για όλους". 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 17η / 05-06-2020 

Ρόδος, 05-06-2020 
Αρ. Πρωτ.: 2 / 25011 

Προς 
Δήμαρχο Ρόδου και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη 
Τα τακτικά μέλη κ.κ: 
1. Καρίκη Ευστράτιο, 
2. Καμπούρη Τηλέμαχο, 
3. Φλοσκάκη Νεκτάριο, 
4. Κιαχαγιά - Μαγιόγλου Τσαμπίκα, 
5. Coliadi Alexandre-Basile (Aλέξης), 
6. Καραταπάνη Σάββα, 
7. Μανέττα Βασίλειο, 
8. Διακοσταματίου Σάββα, 
9. Παλαιολόγου Μιχαήλ, 
10. Προυσάλογλου Παντελή-Κωνσταντίνο 
Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ: 
1. Σπυρόπουλο Σπύρο, 
2. Πατσάη Γεώργιο, 
3. Στάμο Αθανάσιο, 
4. Κορωναίο Ιωάννη, 
5. Γιαννά Νικόλαο, 
6. Σαρίκα Γεώργιο 
Κοινοποίηση: 
όπως ο κάτωθι πίνακας αποδεκτών 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Σας καλούμε σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 5η του μηνός Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή, σύμφωνα με τα άρθρα 77 του Ν.4555/2018 και 184 του Ν.4635/2019, και τα διαλαμβανόμενα στην Εγκύκλιο 163/33282/29.5.2020 του Υπ. Εσωτερικών και τις Εγκυκλίους 18318/13.3.2020 και 40/20930.31.3.2020 του ΥΠΕΣ για την δια περιφοράς διαδικασία έκτακτης συνεδρίασης με τη σύμφωνη γνώμη των 2/3 των μελών του σώματος, η οποία θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την αποστολή κατάστασης ψηφοφορίας των θεμάτων, με ώρα έναρξης 16:00 και λήξης 17:30, την λήψη απόφασης των θεμάτων που ακολουθούν: 
1. Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΛΟΓΩ COVID-19 ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» με την διαδικασία του κατεπείγοντος και εξειδίκευση πίστωσης. 
2. Έγκριση νέας μελέτης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2020». 
3. Έγκριση των πρακτικών (δικαιολογητικά συμμετοχής - οικονομικών προσφορών) για την ανάδειξη ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ μειοδότη της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ – ΝΕΦΕΛΟΨΕΚΑΣΜΟΙ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ». 
4. Άσκηση δικαιώματος προαίρεσης επί των Συμβάσεων 2/43008/76.2017 και 2/41645/5.7.2018 από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Σημείωση: 
1. Παρακαλούμε τα μέλη να μας ενημερώσουν έγκαιρα σε περίπτωση ενδεχόμενης διαφωνίας, με την, δια περιφοράς, διαδικασία λήψης των αποφάσεων. 
2. Η εισήγηση του θέματος έχει σταλεί ηλεκτρονικά στα μέλη. 
3. Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ 
ΑΝΤΩΝΗΣ Β. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
2. Γραφείο Τύπου (για προώθηση στα Μ.Μ.Ε.) 
3. Γραφείο Ιστοσελίδας (για ανάρτηση) 

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της ΔΚ Ρόδου για ΜΜΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ 

Ρόδος, - 6 - 2020 

ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας αποδεκτών 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Την 11η Ιουνίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 καλείστε να προσέλθετε στην 5η Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου. 
Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ρόδου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Ενημέρωση για θέματα της Κοινότητας Ρόδου. 
1. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων 

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
2. Περί επανακαθορισμού χωροθέτησης κενωθείσας θέσης περιπτέρου 
στην πλατεία Γ.Κωσταρίδη (Εφαρμογή του Κανονισμού Περιπτέρων Δήμου Ρόδου). 
3. Επικαιροποίηση χωροθέτησης περιπτέρου στην Πλατεία Φ.Ντοστογιέφσκι εντός σχεδίου πόλης Ρόδου (Εφαρμογή του Κανονισμού Περιπτέρων Δήμου Ρόδου). 
4. Επικαιροποίηση χωροθέτησης περιπτέρου στην Πλατεία Αιγαίου εντός σχεδίου πόλης Ρόδου (Εφαρμογή του Κανονισμού Περιπτέρων Δήμου Ρόδου). 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
(Τμήμα Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών) 
5. Δημιουργία διαβάσεων πεζών στην πόλη της Ρόδου (υπ΄ αριθμό μελέτης Α.Ρ.Μ.:01/2020) 
6. Δημιουργία διαβάσεων πεζών επί της οδού Ακτή Μιαούλη και χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης για μοτοποδήλατα στο κέντρο της πόλης (υπ΄ αριθμό μελέτης Α.Ρ.Μ.:05/2020) 
7. Προσωρινές Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις σε τμήμα της οδού Καμίρου στη ΔΕ Ρόδου (υπ΄ αριθμό μελέτης Α.Ρ.Μ.:06/2020) 
8. Γνωμοδότηση περί αλλαγής ωραρίου φορτοεκφόρτωσης στις θέσεις που έχουν χωροθετηθεί κατ εφαρμογή κανονιστικών αποφάσεων στο κέντρο της πόλης Ρόδου. 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τμήμα αξιοποίησης – διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας & Κτηματολογίου 
9. Παραχώρηση χρήσης γραφείο 14 στον όροφο της Νέας Αγοράς στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) τμήματος Ρόδου 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
10. Αίτημα υιοθέτησης πάρκου (παρτέρι) στην οδό Ερέτριας 51 από τον Κο Κωστάκη Στέφανο 
11. Αίτημα υιοθέτησης πάρκου (παρτέρι) στην οδό Ρίτσου από τον Κο Hasanaliaj Albert 
12. Αίτημα υιοθέτησης πάρκου (παρτέρια) στο παραλιακό μέτωπο Μανδρακίου από τον Ευαγγελισμό έως το σταθμό Ταξί στον Κο Μήτση Σταύρο. 
13. Αίτημα υιοθέτησης πάρκου (παρτέρια) επί της πλατείας Χαρίτου (100 χουρμαδιές) στον Κο Μήτση Σταύρο 
Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 
Τμήμα ελέγχου και χορήγησης αδειών καταστημάτων – επιχειρήσεων 
14. Αίτημα της ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ για παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων. 

Η Πρόεδρος Κοινότητας Ρόδου 
Ζιώγου Μάνθα 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Α. 
Γλεντής Κωνσταντίνος 
Ιντζές Δημήτριος 
Μαντικός Μιχαήλ 
Λοΐζου Ιφιγένεια 
Μαντικού Ευανθία 
Μαλλιάκα Ειρήνη 
Αναγνώστου Αθανάσιος 
Πορτσέλλη Στέφανος 
Καρανικόλας Ευστράτιος 
Μπάρδος Χρήστος 
Μπελιγράδης Γεώργιος 
Βασιλαράκης Τσαμπίκος 
Τρέχας Κωνσταντίνος 
Μελλίνη Δήμητρα 
Β. Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
Γ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
(Τμήμα Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών) 
Δ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τμήμα αξιοποίησης – διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας & Κτηματολογίου 
Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΣΤ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 
Τμήμα ελέγχου και χορήγησης αδειών καταστημάτων – επιχειρήσεων 
Ζ. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. ΔΗΜΑΡΧΟ ΡΟΔΟΥ 
2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έγγραφο Καρίκη για μετανάστες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΙΣΟΤΗΤΑΣ 
& ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 

Ρόδος, 4.6.2020 

Ο αντιδήμαρχος κ. Στράτος Kαρίκης, με επιστολή του προ μηνός, σε τρεις συναρμόδιους Υπουργούς ζήτησε τον άμεσο έλεγχο της κατάστασης που επικρατεί μεταξύ των μεταναστών στο χώρο των παλαιών σφαγείων καθώς και την άμεση μεταφορά τους στις προβλεπόμενες νόμιμες δομές. Η επιστολή του κ. Καρίκη που δίδεται σήμερα στη δημοσιότητα, έχει ως εξής: 

Προς: 1. Υπ. Μετανάστευσης & Ασύλου 
κ. Νότη Μηταράκη 
2. Υπ. Προστασίας του Πολίτη 
κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη 
3. Υπ. Εσωτερικών 
κ. Τάκη Θεοδωρικάκο 
Κοιν.: Δήμαρχο Ρόδου 
κ. Αντώνη Καμπουράκη 

Κύριε Υπουργέ, 
Από το 2015, που ξεκίνησε το μεγάλο προσφυγικό και μεταναστευτικό πρόβλημα για τη χώρα μας, μικρός αριθμός προσφύγων και μεταναστών, για λόγους διαδικαστικούς, κατέλαβαν άτυπα το χώρο των παλαιών Σφαγείων, στο κέντρο της πόλης της Ρόδου. Ο σκοπός ήταν να βρίσκονται κοντά στο λιμάνι ώστε να μεταφέρονται εύκολα από το νησί της Ρόδου στην ηπειρωτική Ελλάδα. 
Ωστόσο, η παρούσα άτυπη κατάληψη όλα αυτά τα χρόνια, εξυπηρετεί πρόσφυγες και μετανάστες που επέλεξαν να μην ενταχθούν σε νόμιμες δομές, αλλά να παραμένουν στο νησί μας έχοντας ελευθερία κινήσεων καθώς δεν ελέγχονται από κανέναν. 
Όλα αυτά τα χρόνια, η φροντίδα και η μέριμνα γι αυτούς τους ανθρώπους, αποτελεί προτεραιότητα για πολλές φιλανθρωπικές οργανώσεις του νησιού μας (συλλόγους και μεμονωμένους πολίτες), οι οποίοι επί πέντε χρόνια, έχουν καταφέρει, σε άτυπη συνεργασία με το Δήμο και άλλες δομές, να καλύπτουν τις βασικές τους ανάγκες. 
Παρόλα αυτά πρέπει να υπογραμμίσουμε τα εξής βασικά στοιχεία: 
1. Ο χώρος είναι εντελώς ακατάλληλος και επικίνδυνος για την καθημερινή διαβίωση αυτών των ανθρώπων. 
2. Αποτελεί πλέον στέγη για μετανάστες οι οποίοι διαμένουν χωρίς κανέναν έλεγχο της νομικής τους κατάστασης, επί σειρά ετών. 
3. Υπάρχουν σημάδια έντονης κόπωσης των εθελοντικών οργανώσεων και των επιχειρηματιών που επί χρόνια στηρίζουν με την παροχή τροφής και ειδών πρώτης ανάγκης. 
4. Επειδή στο χώρο δεν υπάρχει έλεγχος, το τελευταίο διάστημα γίνονται συμπλοκές μεταξύ ανθρώπων διαφορετικών εθνοτήτων που έχουν οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς, με αποτέλεσμα τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο και καταστάσεις έντασης στην περιοχή. 
Οφείλω να τονίσω ότι η Αστυνομία είναι παρούσα όποτε της ζητηθεί για την επιβολή της τάξης και συνεργάζεται άμεσα και αποτελεσματικά με τις τοπικές αρχές. 
Πέραν των ανωτέρω, με την εξάπλωση της πανδημίας του Covid 19, δημιουργούνται σοβαροί πρόσθετοι κίνδυνοι. 
Για όλους τους παραπάνω λόγους, απόλυτη θέση της Δημοτικής Αρχής Ρόδου, είναι ο άμεσος έλεγχος της κατάστασης από τα συναρμόδια υπουργεία, αφού ο Δήμος ουδεμία αρμοδιότητα και ευθύνη έχει γι αυτούς τους ανθρώπους, καθώς και η άμεση μεταφορά τους στις προβλεπόμενες νόμιμες δομές, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό. 
Οποιαδήποτε περαιτέρω παραμονή των προσφύγων και μεταναστών σ΄ αυτόν το χώρο, δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφαλή και σωστή διαβίωσή τους, για την οποία ο Δήμος δεν φέρει ευθύνη και αποτελεί πλέον ευθύνη των συναρμόδιων υπουργείων η άμεση αντιμετώπιση του θέματος. 

Ο Αντιδήμαρχος 
Στράτος ΚΑΡΙΚΗΣ 

Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2020

Τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα, υποδέχθηκε στο Δημαρχείο, ο Δήμαρχος Ρόδου

Πέμπτη, 04η Ιουνίου 2020 

Στο Δημαρχείο Ρόδου ο Αλέξης Τσίπρας 

Τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, υποδέχθηκε στο Δημαρχείο, ο Δήμαρχος Ρόδου και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου, Αντώνης Καμπουράκης, στο πλαίσιο της επίσκεψης που πραγματοποιεί στο νησί μας. 
Τον κ. Τσίπρα συνόδευαν οι κ.κ. Κατερίνα Νοτοπούλου, Νεκτάριος Σαντορινιός, Δημήτρης Γάκης και ο
πρόεδρος της Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Ν. Δωδεκανήσου, Αντώνης Αποστολίδης. 
Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης ο Αντιδήμαρχος Στράτος Καρίκης. 
Στο επίκεντρο της συζήτησης που διεξήχθη, βρέθηκαν όλα τα μεγάλα ζητήματα της Ρόδου, και των νησιών του Νοτίου Αιγαίου, με ξεχωριστή έμφαση στην απόλυτη σχεδόν εξάρτηση, των τοπικών οικονομιών από τον τουρισμό, και στις μεγάλες αβεβαιότητες, που δημιουργούνται από την επανεκκίνησή του, μέσα στις εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, που διαμορφώνουν σήμερα οι συνέπειες του κορονοϊού. 
Συζητήθηκαν ακόμη, τα μείζονα θέματα για όλους τους νησιώτες ακρίτες, που αφορούν στη συνέχιση της πίεσης των μεταναστατευτικών ροών, προς τα νησιά, καθώς και στο κατά καιρούς κλίμα έντασης με την γείτονα χώρα, σε μία θάλασσα που πρέπει να μας ενώνει, σε τουριστική, οικονομική, πολιτιστική και κοινωνική προκοπή, και όχι να μας χωρίζει. 
Απ' όλες τις πλευρές τονίστηκε η ανάγκη για ευθύνη και κοινή προσπάθεια, προκειμένου τα νησιά μας να βγουν με το κεφάλι ψηλά, όσο μεγάλες κι αν είναι οι δραματικές προκλήσεις της συγκυρίας. 

Η Ελλάδα τιμώμενη χώρα στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση MATKA 2021 της Φινλανδίας

04/06/2020

Η Ελλάδα, η οποία αποτελεί τα τελευταία χρόνια τον δημοφιλέστερο προορισμό για τους Φινλανδούς τουρίστες, θα είναι η τιμώμενη χώρα στην Διεθνή Τουριστική έκθεση ΜΑΤΚΑ 2021, που θα πραγματοποιηθεί στο Ελσίνκι από τις 21 έως τις 24 Ιανουαρίου 2021.
Kατά τη διάρκεια της έκθεσης, η χώρα μας θα έχει τη δυνατότητα να διοργανώσει σειρά εκδηλώσεων και άλλων δράσεων, που θα παρουσιάζουν με προνομιακό και ολοκληρωμένο τρόπο στη φινλανδική αλλά και ευρύτερα σκανδιναβική αγορά την πολυμορφία του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.
Παράλληλα οι επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν αναλυτικά για τις όλα τα μέτρα που λαμβάνονται τόσο για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και την προστασία του φυσικού κάλλους της Ελλάδας από τις αρνητικές συνέπειες του υπερτουρισμού, όσο και για τη δημιουργία και διαφύλαξη ενός ασφαλούς και οικείου περιβάλλοντος για τους τουρίστες.
«Είναι εξαιρετικά σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα να είναι η τιμώμενη χώρα στην Διεθνή Τουριστική έκθεση ΜΑΤΚΑ που θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2021. Στην πρώτη μεγάλη τουριστική έκθεση στην Ευρώπη, η χώρα μας μπαίνει δυναμικά στο 2021 ένα έτος ορόσημο για τον ελληνικό τουρισμό στην μετά την κρίση του κορωνοϊού περίοδο.
Η Φινλανδία και γενικότερα η σκανδιναβική αγορά είναι πολύ σημαντικές για τον ελληνικό τουρισμό, καθώς διαχρονικά έχει χτιστεί μία ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης η οποία είναι στις προθέσεις της χώρας μας να δυναμώσει περισσότερο. Ειδικά οι φίλοι μας Φινλανδοί μας ανέδειξαν σε πρώτο σε προτίμηση τουριστικό τους προορισμό για το 2019 και τους ευχαριστούμε για αυτό.
Η Ελλάδα όμως δεν επαναπαύεται. Συνεχίζει να είναι ανταγωνιστική και να βελτιώνει συνεχώς το τουριστικό της προϊόν. Η ασφάλεια, η αυθεντικότητα και η ισχυρή ταυτότητα αποτελούν τους πυλώνες του ελληνικού τουρισμού πάνω στους οποίους στηρίζεται και η προτίμηση εκατομμυρίων ταξιδιωτών που επισκέπτονται τη χώρα μας κάθε χρόνο. Επενδύουμε όμως και στην ποιότητα φιλοξενίας, στην βιωσιμότητα και στην διαφύλαξη και ανάδειξη των φυσικών μας πόρων και του περιβάλλοντός μας.
Η Ελλάδα θα συνεχίσει να επενδύει στους ανθρώπους της, στο πνεύμα της φιλοξενίας, στην βιώσιμη διαχείριση του προορισμού αλλά και στην ευζωία η οποία στηρίζεται στον τοπικό τρόπο ζωής και στην γαστρονομία μας. Παράγοντες που μεταφέρουν τον επισκέπτη μας στο να βιώσει μία αυθεντική εμπειρία ζωής. Μια εμπειρία ισχυρή που θα τον ωθήσει να έρθει ξανά στην χώρα μας, γιατί ένας από τους στόχους μας στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού είναι αυτή η ενίσχυση της σχέσης εμπιστοσύνης με τους επισκέπτες μας», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, κος Δημήτρης Φραγκάκης.
Από την πλευρά της, η sales group manager της Έκθεσης, κα Anna Suominen, εξέφρασε την ικανοποίησή της για το γεγονός αυτό, επισημαίνοντας πως «ειδικά αυτή τη δύσκολη περίοδο η συνεργασία μας με την Ελλάδα ενισχύει την εμπιστοσύνη στη διαρκή επιθυμία των ανθρώπων να ταξιδεύουν, ακόμη και μετά την τρέχουσα διεθνή κρίση. Η Ελλάδα είναι ένας ιδιαίτερα γνωστός ταξιδιωτικός προορισμός σε πολλούς Φινλανδούς και όταν τα ταξίδια επιτραπούν ξανά, πιστεύω ότι πολλοί από εμάς θα κατευθυνθούμε προς την Ελλάδα για να απολαύσουμε όλα όσα προσφέρει».

Τι προβλέπει το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» | Έως 30 ευρώ η επιδότηση ανά διανυκτέρευση

04/06/2020 

της Εύας Οικονομάκη

Μέχρι 30 ευρώ ανά διανυκτέρευση θα είναι το ποσό επιδότησης που θα καλύπτεται στο πλαίσιο του προγράμματος ενίσχυσης του εσωτερικού τουρισμού «Τουρισμός για όλους». Σύμφωνα με πληροφορίες του Tourism Today, απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ο αριθμός των διανυκτερεύσεων που θα προγραμματίσουν οι δικαιούχοι να είναι τουλάχιστον 4, ωστόσο, οι ακριβείς όροι, καθώς και το εισοδηματικό όριο των ωφελουμένων, αναμένεται να αποσαφηνιστούν το αμέσως προσεχές διάστημα από το υπουργείο Τουρισμού.
Άλλωστε, η αναθέρμανση του εσωτερικού τουρισμού, ο οποίος σήμερα αντιπροσωπεύει κάτι λιγότερο από το 10% των συνολικών ταξιδιωτικών εισπράξεων και αφίξεων, αποτελεί στρατηγική επιλογή του υπουργείου Τουρισμού στην κατεύθυνση στήριξης των τουριστικών επιχειρήσεων, οι οποίες φέτος εξαιτίας των κλυδωνισμών που έχει προκαλέσει η υγειονομική κρίση αναμένεται να καταγράψουν σημαντικές ζημιές.
Τουρισμός για όλους
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού είχε ενεργοποιηθεί από τη Νέα Δημοκρατία στην προηγούμενη θητεία της, με το υπουργείο Τουρισμού να προχωρά στην αναβίωσή του, με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας του τουριστικού κλάδου, τη στήριξη της απασχόλησης και την τόνωση της εγχώριας ζήτησης.
Το πρόγραμμα, για την υπαγωγή στο οποίο θα πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, θα απευθύνεται σε 250.000 δικαιούχους και σε αυτό θα μπορούν να συμμετέχουν ξενοδοχεία και ταξιδιωτικά γραφεία.
Πρόθεση του αρμόδιου υπουργείου είναι η μόχλευση της αγοράς, εξασφαλίζοντας διακοπές χαμηλού κόστους σε κοινωνικές ομάδες με μεσαία και χαμηλά εισοδήματα και συμβάλλοντας καθοριστικά στη διατήρηση θέσεων εργασίας και στην επιβίωση των τουριστικών επιχειρήσεων.
Ο προϋπολογισμός του προγράμματος, όπως είχε ανακοινώσει ο υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, ανέρχεται σε 30 εκατ. ευρώ, τα οποία και θα καλυφθούν από τους ευρωπαϊκούς πόρους.
Holiday vouchers
Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζεται τις λεπτομέρειες που θα πρέπει να πληρούν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, αλλά και τα φορολογικά κίνητρα που θα δοθούν σε αυτές έτσι ώστε να χορηγήσουν στους εργαζομένους τους εταιρικά κουπόνια για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
Ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 10 εκατ. ευρώ, ενώ το ποσό που θα διαθέσει η επιχείρηση για τη χορήγηση των holiday vouchers θα λογίζεται ως δαπάνες και θα εκπίπτει φορολογικά από τα έξοδα της εταιρείας. Αντίστοιχα, το ποσό με το οποίο θα ωφεληθεί ο εργαζόμενος για να κλείσει τις διακοπές του θα είναι αφορολόγητο. Τα συγκεκριμένα vouchers, κατά τις πληροφορίες, θα είναι στη λογική των δωροεπιταγών για αγορά προϊόντων από σούπερ μάρκετ που προσφέρουν αρκετές ιδιωτικές επιχειρήσεις στους εργαζομένους τους.

Η Ρόδος στην Ιταλοκρατία 1ο μέρος.

Η Ρόδος στην Ιταλοκρατία 2ο μέρος.

Η Ρόδος στην Ιταλοκρατία 3ο μέρος.

Η Ρόδος επί Ιταλοκρατίας 1920 – 1940

Εγω σωπαίνω....Φτύνω!!!

Μου μιλούν για δικαιοσύνη....οι δικαστές, Μου μιλούν για ηθική...οι αγύρτες, Μου μιλούν για ζωή...οι δολοφόνοι, Μου μιλούν για όνειρα...οι έμποροι, Μου μιλούν για ισότητα...τα αφεντικά, Μου μιλούν για φαντασία...οι υπάλληλοι, Μου μιλούν για ανθρωπιά...οι στρατοκράτες, Εγω σωπάινω....Φτύνω.


ΡΟΔΟΣυλλέκτης: e-mail r.telxinas@yahoo.gr
Δείτε περισσότερες φωτογραφίες στον ΝΕΟ ΡΟΔΟΣυλλέκτη: http://rouvim.blogspot.com

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: http://rouvim.blogspot.com/
ΚΡΗΤΗΝΙΑ: http://www.kritinia.gr/
ΙΣΤΡΙΟΣ: http://istrio.blogspot.com/
ΣΟΡΩΝΗ: http://www.ampernalli.gr/
Dj news: http://fanenos.blogspot.com/
ΠΑΛΜΟΣ: http://www.palmos-fm.gr/
ΕΚΟΦΙΛΜ: http://www.ecofilms.gr/
ΡΑΔΙΟ1: http://www.radio1.gr/
http://www.ksipnistere.blogspot.com/
ΣΦΕΝΤΟΝΑ: http://gipas.blogspot.com/
ΡΟΔΟΣυλλέκτης: http://www.rodosillektis.com/
Η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου: http://opsrodou.gr/
ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ: http://www.hamogelo.gr
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ: http://rodosillektis.blogspot.gr/
Ιστοσελίδα του ΡΟΔΟΣυλλέκτη: http://www.rodosillektis.com/
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: http://www.pnai.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ: http://www.rodos.gr/el/

Αρχειοθήκη ιστολογίου