Αλλαγή πλεύσης του Ιστολογίου “ΡΟΔΟΣυλλέκτης”

Το Ιστολόγιο του ΡΟΔΟΣυλλέκτη, απευθύνεται σε όσους αγαπούν τον τόπο τους… εδώ είναι λοιπόν και περιμένει τα δελτία για τις εκδηλώσεις και τις δράσεις των Πολιτιστικών Συλλόγων αλλά και ότι αφορά τον τόπο μας – ακόμα και την πολιτική… Το Email μας είναι: r.telxinas@yahoo.gr

Σάββατο 28 Μαΐου 2022

ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ: ΑΡΑΓΕ ΕΓΙΝΑΝ ΤΑ ΠΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ; ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ: ΑΡΑΓΕ ΕΓΙΝΑΝ ΤΑ ΠΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ; 
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΕΝΑΣ ΑΝΙΣΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
Η κλιματική Αλλαγή δέν είναι η μόνη ατία γιά τίς Δασικές πυρκαγιές πού κατατρώγουν βαθμιαία τόν φυσικό πλούτο μας. Δυστυχώς, η θεσμοθέτηση ,άνευ σοβαρής μελέτης ενός ζητήματος, όπως η Δασοπυρόσβεση, επιφέρει μεγαλύτερα δεινά, σέ ένα μεγάλο καί πολύπλοκο πρόβλημα, πού ήδη υπάρχει.
Η αφετηρία τού κακού είναι ο Νόμος 2612/1998 (τής κυβέρνησης Κώστα Σημίτη),πού μετέφερε τίς αρμοδιότητες τής Δασοπυρόσβεσης από τήν Δασική Υπηρεσία στήν Πυροσβεστική Υπηρεσία (Π.Υ),ειδικότερα δέ μέ τό Αρθρο 9 τού ίδιου Νόμου, πού μετέφερε καί τίς αντίστοιχες πιστώσεις στό τότε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, μέ αποτέλεσμα τήν εγκατάλειψη τής πρόληψης, τήν κατάργηση τών εργασιών καθαρισμού τών Δασών, καί μέ συνέπεια τήν συσσώρευση καύσιμης ύλης στό έδαφος, αλλά καί τήν αδυναμία αντιμετώπισης τής φωτιάς από τήν Π.Υ., λόγω άγνοιας τών συνθηκών τού Δάσους.
Ο παραπάνω Νόμος, δηλαδή, προβλέπει τόν διαχωρισμό τής πρόληψης τών Δασικών πυρκαγιών από τήν καταστολή τους. Αλλά οι ιθύνοντες ακόμη δέν έχουν καταλάβει τί σημαίνει Διαχείριση καί Προστασία τών Δασών. Γιατί μιά ολοκληρωμένη Διαχείριση καί Προστασία περιλαμβάνει :
1.Tήν μελέτη διαχείρισης τού Δάσους,μέ τίς απαραίτητες παρεμβάσεις (Υλοτομία, σύνθεση βλάστησης, αντιπλημμυρικά καί αντιδιαβρωτικά έργα), καί
2. Σύγχρονη επιστημονική μελέτη αντιπυρικής προστασίας μέ λήψη όλων τών αναγκαίων μέτρων(δασοκομικών, αντιπυρικών, κλπ), πού ενισχύουν τήν <<άμυνα>> τού Δάσους, γιά νά αντιμετωπίσει τό ίδιο, προτού ξεσπάσει η πυρκαγιά.
Αγνοώντας, όμως,τά δύο αυτά βασικά στοιχεία,οί κυβερνήσεις προχωρούν σέ μία σειρά αναθέσεων σέ ιδιωτικές εταιρείες, σέ όλο τό φάσμα τής πυρασφάλειας, εγκαταλείποντας τόν κεντρικό τους ρόλο.
Σήμερα, τά πραγματικά έργα πρόληψης τών Δασικών πυρκαγιών(καί όχι μόνο τό κόψιμο καί η απομάκρυνση σπασμένων κλαδιών), θά έπρεπε νά είχαν ολοκληρωθεί. Είναι φαιδρό, αλλά έτσι έγινε, όταν μετά τίς τραγικές πυρκαγιές στή Βόρεια Εύβοια,τό 2021,ενώ αποφασίστηκε νά προχωρήσουν άμεσα στήν περιοχή κάποια αντιπλημμυρικά έργα, οι εργασίες, μετά μία εβδομάδα, σταμάτησαν, γιατί, όπως δήλωναν ευθαρσώς, κάποιοι βουλευτές τήν ΝΔ,<<ο Αύγουστος είναι μήνας διακοπών>.!...
Δυστυχώς, τό καλοκαίρι τού 2022,τά πράγματα καί πάλι θά είναι δύσκολα, αφού τά λόγια καί όχι οι πράξεις περισσεύουν. Πώς, όμως, νά είμαστε πανέτοιμοι, όταν:
*Από τά 17,7 εκατ ευρώ πού συνολικά ζητούσαν τά Δασαρχεία όλης τής χώρας, γιά έργα αντιπυρικής θωράκισης,τελικά έλαβαν μόνο 1,7 εκατ ευρώ, πανελλαδικά.
*Τό 14% τού στόλου τών Πυροσβεστικών οχημάτων είναι ακινητοποιημένο λόγω βλαβών.Ενας από τούς λόγους, είναι καί η άρνηση τών ιδιωτικών συνεργείων νά επισκευάζουν πυροσβεστικά οχήματα, αφού τό Ελληνικό Δημόσιο αρνείται νά εξοφλήσει τά τιμολόγιά τους γιά από μακρού χρόνου παρασχεθείσες υπηρεσίες.
*Οι σχετικές δαπάνες γιά τήν ενοικίαση πυροσβεστικών αεροπλάνων(περιλαμβανομένων καί τών θηριωδών Ρωσικών Berliev),από 17 εκατ ευρώ έχουν εκτοξευτεί στά 41 εκατ ευρώ, τήν ίδια ώρα πού γιά τήν συντήρηση των 3.250 οχημάτων τής Π.Υ..η αύξηση τών σχετικών δαπανών ανέρχεται μόλις στίς 800.000(οκτακόσιες χιλιάδες) ευρώ, μέ ηλικία οχημάτων, πού ξεπερνούν τήν δεκαετά, κατά τό 80%,άν καί ειδικοί επιστήμονες επισημαίνουν ότι στό έδαφος θά δοθεί η τελική μάχη, γνωστού όντος,ότι τά αεροπλάνα αυτά λειτουργούν επικουρικά καί είναι αποτελεσματικά, μόνο, άν <<συνεργασθούν>>, μέ τίς επίγειες δυνάμεις πού πρέπει νά είναι πλήρως επιχειρησιακά έτοιμες, πράγμα πού δέν συμβαίνει, ούτε καί αυτό.
+Ο λεγόμενος Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων καί Αντιμετώπισης Κινδύνων (Ν.4662/2020),μεταξύ άλλων, μεταβιβάζει αρμοδιότητες πυροπροστασίας καί Δασοπροστασίας στούς Δήμους, Περιφέρειες, κλπ, μέσω τής <<Λευκής Βίβλου γιά τήν προστασία του πολίτη>>, εντάσσοντας καί τό Πυροσβεστικό Σώμα στούς κατασταλτικούς Μηχανισμούς, όχι μόνο μέ τήν στρατιωτική του δομή, αλλά επαναφέροντας καί τήν οπλοφορία στούς Πυροσβέστες.
Ερώτηση: O θεσμός τής Π.Υ. έγινε γιά νά προστατεύει τό κοινωνικό αγαθό τής ζωής καί τής περιουσίας τού Ελληνα πολίτη, πλήν πυρκαγιών, αλλά καί σέ πολλές άλλες θεομηνίες. Τότε πρός τί η επαναφορά καί τής οπλοφορίας τών Πυροσβεστών; Ηαπάντηση είναι ότι, πλέον, η Π.Υ. χρησιμοποιείται στίς λαϊκές κινητοποιήσεις καί συγκεντρώσεις ώς βραχίονας καταστολής, παραβιάζοντας, ακόμη, καί βασικές Αρχές τού Συντάγματος.
Οσο αφορά δέ τήν μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στούς Δήμους καί Περιφέρειες, θά έπρεπε πρώτα νά ξεκαθαρίσουν, μεταξύ τους, τίς ήδη υφιστάμενες σχέσεις τους, αφού ακόμη καί γιά τόν εκχιονισμό κεντρικών λεωφόρων, ερίζουν γιά τό ποιός δέν είναι αρμόδιος.
Υπό αυτές τίς συνθήκες, αλήθεια, περιμένετε κάτι καλύτερο νά προκύψει στό κρίσιμο θέμα τών πυρκαγιών από αυτή τήν μεταβίβαση αρμοδιοτήτων ;
*Η αφαίμαξη τού ήδη ελλιπούς ανθρώπινου δυναμικού τής Π.Υ, μέ τήν δέσμευση,περίπου,1.400 πυροσβεστών, στά ιδιωτικοποιημένα αεροδρόμια τών Γερμανικών FRAPORT καί HOCHTIEF, τούς ιδιωτικοποιημένους αυτοκινητοδρόμους καί τίς Πυροσβεστικές Υπηρεσίες τών Βιομηχανικών Περιοχών (ΒΙ.ΠΕ). Mέχρι σήμερα καμμία αναπλήρωση προσωπικού δέν έχει γίνει.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2612/1998
Επειτα από 24 (είκοσι τέσσερα) χρόνια εφαρμογής τού Ν/2612/1998, είναι απαραίτητο, πλέον, νά επανεξετασθεί ΟΛΟ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ. Προκειμένου νά υπάρξει ανάπλαση καί ανάπτυξη όλων τών καμένων περιοχών, απαιτείται αλλαγή τού θεσμικού πλαισίου. Ας καταλάβουν κάποτε οι << μαθητευόμενοι μάγοι>>, πού αναλαμβάνουν υπουργικούς θώκους, ότι γιά τήν διαχείριση καί καθαρισμό τών Δασών χρειάζεται νά διαθέτουν, πρώτα από όλα, πολιτική βούληση καί αυτή δέν τήν έχουν. Είναι πολύ απλό: <<τήν φωτιά πρέπει νά τήν προλάβεις γιά νά μή σού ξεφύγει>>. Είναι τραγικό γιά τήν καταστρεπτική πυρκαγιά στήν Βόρεια Εύβοια (όπου κάηκαν 1.350.000 στρέμματα δασικής έκτασης, μέ αφανισμό σημαντικού κεφαλαίου ζωίκής καί φυτικής παραγωγής),νά ακούς τόν προθυπουργό νά δηλώνει ότι <<δέν προφτάσαμε>>!... Νά επαινεί τόν υπουργό του Μιχάλη Χρυσοχοϊδη γιά τίς <<σημαντικές επιτυχίες του>> κατά τών πυρκαγιών καί λίγες ημέρες μετά νά τόν απολύει... Ομως,ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, δέν είπε τήν γυμνή αλήθεια. Τό γεγονός, ότι παράλληλα μέ την πυρκαγιά στήν Β.Ευβοια εξελισσόταν μιά ακόμη πυρκαγιά στήν Πάρνηθα. δέν ήταν επαρκής λόγος νά μήν σταλεί γιά δασοπυρόσβεση στήν Β. Εύβοια, ούτε ένα, από τά δεκάδες, πυροσβεστικά αεροπλάνα. τήν ώρα πού καιγόταν επί πέντε συνεχείς ημέρες, αβοήθητη. Ηταν ειλημμένη πολιτική απόφαση, νά παραμείνουν τά αεροπλάνα στήν Αττική, γιατί κινδύνευαν η Βαρυμπόμπη καί τά Βόρεια προάστεια !.. Αν βέβαια υπήρχε σοβαρή αντιπολίτευση, θά προέκυπτε σοβαρό πολιτικό ζήτημα. Ομως οι κοκορομαχίες στή Βουλή περισσεύουν.

ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΝ ΟΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 2612/1998;
Τότε, τά στελέχη τής Δασικής Υπηρεσίας(Δ.Υ), μέ τήν συνδρομή τών Δασικών Συνεταιρισμών, είχαν ενεργό ρόλο, στήν διαχείριση, τόν καθαρισμό καί στήν απομάκρυνση τής καύσιμης ύλης από τό Δάσος στήν περιοχή ευθύνης τους, ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ, τίς Δασικές πυρκαγιές. Σέ συνεργασία, λοιπόν, μέ τούς τοπικούς παράγοντες καί τά μέλη τών Δασικών Συνεταιρισμών, οι εργαζόμενοι στήν Δασική Υπηρεσία, είχαν πλήρη εικόνα τής περιοχής τους, γνώριζαν τίς ιδιομορφίες τού Δάσους, γνώριζαν καλά τίς τοπικές κοινωνίες καί αντιμετώπιζαν άμεσα πιθανές έκνομες ενέργειες.
Δυστυχώς, σήμερα, οί εργαζόμενοι στίς Δ.Υ. έχουν μετατραπεί σέ απλούς γραφειοκράτες. Μέ τό ξέσπασμα μιάς πυρκαγιάς στό Δάσος,οι παραδασόβιοι κάτοικοι εκλιπαρούν γιά τήν αποστολή πυροσβεστικών αεροπλάνων, αφού τά πεζοπόρα τμήματα τής Π.Υ., ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ, λόγω άγνοιας τών δρόμων τού Δάσους καί τών εκεί ειδικών συνθηκών, νά ελέγξουν τήν φωτιά, η οποία τροφοδοτουμενη από τήν ήδη συσσωρευμένη καύσιμη φυτική ύλη, επεκτείνεται ανεξέλεγκτα. Εχει δέ υπολογισθεί ότι οι Δασικές πυρκαγιές, επαναλαμβάνονται ανά 7--10 χρόνια, όταν θά υπάρχει ήδη συσσωρευμένη αρκετή καύσιμη ύλη, η οποία καί αυτή θά μπορούσε νά αποτελέσει, μέ κατάλληλη επεξεργασία, πηγή εισοδήματος καί πλούτου.

H AYTOΥΠOΝΟΜΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Κατά δήλωση τής κυβέρνησης <<προτεραιότητα είναι η θωράκιση τής χώρας εναντίον τών καταστροφών καί εν προκειμένω τών Δασικών πυρκαγιών>>. Αυτό δέ οδήγησε στήν έκδοση τού Γενικού Σχεδίου <<ΙΟΛΑΟΣ>> γιά τίς Δασικές Πυρκαγιές. Ομως εδώ υπάρχει μιά αντίφαση: Από τήν μιά η ΓΓΠΠ (Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας) υπεραμύνεται τού παραπάνω Σχεδίου <<ΙΟΛΑΟΣ>> καί από τήν άλλη, στήν αιτιολογική έκθεση τού πρόσφατου Νόμου 4662/2020, αναφέρεται απαξιωτικά, τονίζοντας, ότι <<δέν υφίσταται διαδικασία ανάλυσης κινδύνου, ούτε τηρείται Εθνική Βάση Δεδομένων καί Κινδύνων καί Απειλών, μέ συνέπεια τό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών καί Διαχείρισης Συνεπειών--- οπως τό Σχέδιο <<ΙΟΛΑΟΣ>>--- νά χαρακτηρίζεται από γενικότητες, αγνοώντας τίς ιδιαιτερότητες συγκεκριμένων περιοχών, από άποψη κινδύνου, καί μήν αποτυπώνοντας μέ σαφήνεια τήν αρμοδιότητα κάθε Φορέα Πολιτικής Προστασίας, γεγονός πού καθιστά ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ <<ΙΟΛΑΟΥ>> ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ.>>.
Τελικά μπορεί νά μάς πεί κάποιος αρμόδιος, τί ισχύει τελικά; Γιατί η πυρκαγιά δέν ξέρει από διαβουλεύσεις αλλά προχωρά ακάθεκτα !...

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Η Ολομέλεια τού ΣτΕ (Συμβουλίου τής Επικρατείας), μέ τήν υπ αριθμ.2499/2012 απόφασή του, (Πρόεδρος Κ.Μενουδάκος), Εισηγήτρια Κατερίνα Σακελλαροπούλου (νύν Πρόεδρος τής Δημοκρατίας), καί παρά τήν ύπαρξη αντίθετης νομολογίας, ΕΚΡΙΝΕ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ (όμως μέ σημαντική μειοψηφία), τήν εγκατάσταση Αιολικού Πάρκου(περιοχή Βοιωτίας), ΣΕ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑ ΠΕΡΙΟΧΗ. Δηλαδή, τά Αιολικά Πάρκα, μέ βαρειές εγκαταστάσεις σιδηρομπετού γιά τήν παραγωγή ΑΠΕ, ταυτίζονται μέ τά Δάση. Κατά τήν λογική αυτή, είτε κάποιος αναδασώνει φυτεύοντας δένδρα,είτε <<φυτεύοντας>> Ανεμογεννήτριες, ένα καί τό αυτό!... Είναι αξιοσημείωτο ότι η παραπάνω απόφαση, εν μέσω ευρυτάτων αντιδράσεων, είχε υποστηρικτές μόνο κάποιους μεγαλοεπιχειρηματίες, ορισμένους Δικηγόρους καί λιγοστούς καθηγητές ΑΕΙ. Ισως, η κυρία Προεδρος τής Δημοκρατίας θά ενεργούσε τότε αλλιώς, άν γνώριζε ότι ακόμη καί σήμερα δέν έχει συνταχθεί επίσημος χωροταξικός χάρτης εγκατάστασης Ανεμογεννητριών, τά βουνά μας <<αξιοποιούνται>> ανεξέλεγκτα, ενώ οι τοπικές κοινωνίες τών νησιών μας, δέν επιτρέπουν νά ξεφορτώνονται στά λιμάνια τέτοιες τεράστιες μεταλλικές κατασκευές πού προορίζονται γιά εγκατάσταση στά βουνά τους, κρυφίως καί χωρίς καμμιά διαβούλευση καί ενημέρωση, μάλιστα δέ καί μέ τήν συνοδεία δυνάμεων τών ΜΑΤ. Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι η ισχύς τών αιτουμένων πρός εγκατάσταση ΑΠΕ είναι τετραπλάσια τών εθνικών μας αναγκών !...
Καί μιά μικρή αναφορά γιά τίς Ανεμογεννήτριες καί τίς ΑΠΕ:
*Oι Ανεμογεννήτριες είναι ανεπιθύμητες στήν Γερμανία, ιδιαίτερα μετά τήν ενεργειακή κρίση
*Η Γερμανία προωθεί μανιωδώς τό Γερμανικό της απόθεμα, μάλιστα,η Ελληνική κυβέρνηση τίς επιδοτεί σκανδαλωδώς, καλύπτοντας βουνά καί λόφους μέ χιλιάδες Ανεμογεννήτριες.
*Τό έτος 2000 στόν τομέα Βιομηχανικής παραγωγής, η χώρα μας καί η Δανία, προηγούντο τεχνολογικά, ενώ σήμερα η Ελλάδα είναι ουραγός, εισάγοντας τό 100% τών Ανεμογεννητριών.
*Τά υλικά κατασκευής τών Ανεμογεννητριών είναι καρκινογόνα καί πολύ επικίνδυνα γιά τήν υγεία(σπάνιες γαίες, λίθιο, κλπ). Ούτε η ΕΕ ούτε η Ελλάδα,έχει θεσπίσει Νόμους γιά τήν διάθεση (ανακύκλωση) τών υλικών αυτών, αφού η διάρκεια ζωής τών Ανεμογεννητριών δέν υπερβαίνει τά 20 έτη. Προφανώς, σιωπούν, γιά <<νά μήν χαλάσουν τίς δουλειές τής Γερμανίας>>. Μετά από 20 χρόνια, ποιός ζεί, ποιός πεθαίνει.... Ομως, οι εκατοντάδες χιλιάδες τόνοι μπετού καί χάλυβα, δέν μπορεί νά μείνουν γιά πάντοτε, μολύνοντας επικίνδυνα τά βουνά μας. Εδώ όμως υπάρχει καί μιά κραυγαλέα αντίφαση:
Δηλούμενος σκοπός τών ΑΠΕ είναι η παραγωγή ενέργειας, χωρίς νά επιβαρύνεται τό περιβάλλον. Ομως, η κατασκευή τους είναι δυνατή, μόνο μέ τήν χρήση ορυκτών, όπως προαναφέραμε, πού εξορύσσονται μέν, αλλά μέ σοβαρές συνέπειες γιά τό περιβάλλον καί τήν υγεία τού ανθρώπου. Αρα, άς μήν κατηγορούμε μονομερώς τόν λιγνίτη.
*Τό μεγάλο πρόβλημα πού συνδέεται μέ τά Φωτοβολταϊκά καί τίς Ανεμογεννήτριες είναι η αδυναμία αποθήκευσης τής παραγόμενης ενέργειας. Οι τυχοδιωκτισμοί τής κυβέρνησης περί <<πράσινης μετάβασης>> είναι επικίνδυνοι.Επί τού παρόντος, τό ασφαλέστερο καί φθηνότερο μέσο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι μόνο ο Λιγνίτης (η Ελλάδα είναι δεύτερη σέ όλη τήν Ευρώπη σέ αποθέματα λιγνίτη)

ΤΑ ΨΕΥΤΙΚΑ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ
Μιά εικόνα χίλιες λέξεις. Η περυσινή τραγωδία μέ τίς πολυήμερες και καταστρεπτικότατες πυρκαγιές στήν Βόρεια
Εύβοια, αποκαλύπτει λεπτό πρός λεπτό (στό βίντεο πού θά δείτε παρακάτω), τήν Κρατική φαρσοκωμωδία περί <<αντιπυρικής θωράκισης>> καί <<αποτελεσματικής πολιτικής προστασίας>>. Διδάχθηκαν μήπως οι υπεύθυνοι από τά εγκληματικά τους λάθη καί τίς μνημειώδεις ελλείψεις τους; Η συνεχής επίκληση τής <<κλιματικής αλλαγής>> καταντάει, πλέον, ένα κακόγουστο αλλά μοιραίο αστείο !...

Παρακαλώ γιά νά δείτε τό σχετικό video,πατήστε τόν παρακάτω σύνδεσμο:

ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΙΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ;

Παρασκευή 27 Μαΐου 2022

Rhodes Green Week: Εορτασμός στη Ρόδο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Εβδομάδας 2022

Rhodes Green Week: Εορτασμός στη Ρόδο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Εβδομάδας 2022
Με τρεις μεγάλες εκδηλώσεις, ανοικτές στο κοινό, οι οποίες θα μεταδοθούν και online μέσω Zoom, για τους ενδιαφερόμενους σε όλη την Ελλάδα, θα πραγματοποιηθεί η Rhodes Green Week, ο τοπικός εορτασμός για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Εβδομάδα.
Η Rhodes Green Week αποτελεί μία σύμπραξη των τοπικών φορέων και συνέχεια του Φόρουμ για την Ευρώπη, την Επιχειρηματικότητα και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη – EESD Forum, η οποία έχει ενταχθεί στο επίσημο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Εβδομάδας. Οι τοπικές λύσεις στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η Πράσινη και Γαλάζια Επιχειρηματικότητα και η Ψηφιακή Μετάβαση αποτελούν τον βασικό θεματικό κορμό των εκδηλώσεων.
Καλές Πρακτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης - Τοπικές Λύσεις
30/05/2022 - 19:30 - Νέα Πτέρυγα Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης Ρόδου +ΖΟΟΜ
Παραδείγματα πράσινης και γαλάζιας επιχειρηματικότητας στη Ρόδο
02/06/2022 - 19:30 - Επιμελητήριο Δωδεκανήσου +ΖΟΟΜ
Μετάβαση στη ψηφιακή εποχή: οι προκλήσεις ενός νέου τρόπου ζωής
03/06/2022 - 19:30 - Επιμελητήριο Δωδεκανήσου +ΖΟΟΜ
Παράλληλα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, το ΙΝΚΑ Νοτίου Αιγαίου θα πραγματοποιήσει εκδηλώσεις ενημέρωσης του κοινού για το περιβάλλον, την Κυριακή 05 Ιουνίου 2022. Περισσότερες λεπτομέρειες σύντομα.

Λίγα λόγια για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Εβδομάδα.
Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Εβδομάδα (EU Green Week) αποτελεί μία ετήσια διοργάνωση που δίνει την ευκαιρία δημόσιου διαλόγου για την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική. Συμμετέχουν φορείς χάραξης πολιτικής, κορυφαίοι περιβαλλοντολόγοι καθώς και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς από την Ευρώπη και αλλού. Η φετινή διοργάνωση εστιάζει στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, την ευρωπαϊκή στρατηγική για βιώσιμη και μετασχηματιστική ανάπτυξη που στοχεύει σε μία Ευρώπη αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και κλιματικά ουδέτερη έως το 2050.
Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Εβδομάδα 2022 θα λάβει χώρα από τις 30 Μαΐου έως τις 5 Ιουνίου 2022. Το συνέδριο που θα διοργανωθεί σε υβριδική μορφή θα ξεκινήσει στις 30 Μαΐου με συζήτηση υψηλού επιπέδου σχετικά με την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική σε περιόδους κρίσης. Την επόμενη μέρα, τρία σημαντικά θέματα που αφορούν τον μετασχηματισμό μπαίνουν στο προσκήνιο: η κυκλική οικονομία, η μηδενική ρύπανση και η βιοποικιλότητα. Κατά τη διάρκεια όλης της εβδομάδας, εκδηλώσεις συνεργατών (partner events) θα διοργανωθούν στην Ευρώπη και αλλού.
Η Rhodes Green Week συντονίζεται από το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο και συνδιοργανώνεται από τον Δήμο Ρόδου, το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος / Τμ. Δωδεκανήσου, το ΚΕΚ Γεννηματάς της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, τον Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού-Αθλητισμού Ρόδου, το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης Ρόδου και το Europe Direct Νοτίου Αιγαίου της ΑΝ.ΔΩ. Συνεργαζόμενοι φορείς: ΙΝΚΑ Νοτίου Αιγαίου. Υπό την αιγίδα του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ «Green Initiative in Rural Areas».

Δημοπρατείται τεράστιο έργο για το Μουσικό Σχολείο Ρόδου:

Δημοπρατείται τεράστιο έργο για το Μουσικό Σχολείο Ρόδου:
Επίσκεψη και ενημέρωση από τον βουλευτή κ. Γιάννη Παππά.

Το Μουσικό Σχολείο Ρόδου επισκέφθηκε σήμερα, Παρασκευή 27-5-2022, ο βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Γιάννης Παππάς, ανακοινώνοντας τα σημαντικότερα νέα της τελευταίας 25ετίας για τη σχολική μονάδα, αφότου δηλαδή εγκαταστάθηκε στο παρόν κτίριο.
Δεν συμπληρώθηκαν ούτε δύο έτη όταν σε συνάντηση του κ. Γιάννη Παππά με τον διευθυντή κ. Νικήτα Νικόλαο Χρυσοχό, τους υποδιευθυντές κ.κ. Έλενα Κακογιάννη, Παναγιώτη Λουκά Μπέλλο και Γιάννη Αναγνώστου και τον πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων κ. Γιάννη Δαδήρα τέθηκε ο στόχος για την κτιριακή επέκταση και συντήρηση του Σχολείου και δόθηκε η υπόσχεση για την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων από την ΚΤ.ΥΠ - Κτιριακές Υποδομές Α.Ε, τον ενιαίο κατασκευαστικό φορέα του ελληνικού κράτους.
Σήμερα Παρασκευή, ο κ. Γιάννης Παππάς ανακοίνωσε ότι πέραν της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤ.ΥΠ, περί προσθήκης 4 (τεσσάρων) αιθουσών διδασκαλίας, διαφόρων επισκευαστικών εργασιών και αναβάθμισης των υποδομών του σχολείου, προϋπολογισμού 1.160.000€, ολοκληρώθηκαν και οι μελέτες (αρχιτεκτονική, ηλεκτρομηχανολογική, στατική) και πλέον, τις προσεχείς ημέρες, δημοπρατείται το έργο για την ανάδειξη εργολάβου, ώστε το συντομότερο δυνατό να ξεκινήσουν οι εργασίες.
Ο βουλευτής, επίσης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την άριστη συνεργασία με το σχολείο και το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, τη χαρά του για την πρόοδο των εργασιών και την πεποίθησή του ότι σύντομα οι μαθητές και μαθήτριες θα λειτουργούν σε ένα καλύτερο σχολικό περιβάλλον, ώστε απερίσπαστοι να έχουν όλες τις ευκαιρίες να αναπτύξουν και να εξελίξουν τις προσωπικές τους δεξιότητες, μουσικές, καλλιτεχνικές κ.ά.
Σε κοινή ανακοίνωσή τους, η Διεύθυνση του Σχολείου και ο Σύλλογος Διδασκόντων, ο πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου Γονέων ευχαριστούν θερμά τον βουλευτή κ. Γιάννη Παππά για την ένθερμη υποστήριξή του στο Σχολείο και τη σχολική κοινότητα, ώστε τελικά οι αρχικές του προβλέψεις για το ύψος του προϋπολογισμού του έργου, να ξεπεραστούν κατά πολύ.
Ευχαριστούν, επίσης, τη διοίκηση και τα υπηρεσιακά Στελέχη της ΚΤ.ΥΠ (Κτιριακές Υποδομές) Α.Ε, για τη συνεχή κι εποικοδομητική επικοινωνία και συνεργασία, καθώς και το Δήμο Ρόδου για το εξαιρετικό συνεργατικό πνεύμα και τον πολύτιμο χρόνο και ενέργεια που αφιέρωσαν ο αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης και το στελεχιακό δυναμικό, όπως ο κ. Αλέξανδρος Μπεκιάρης (διευθυντής τεχνικών έργων) και οι μηχανικοί κ.κ. Ανδρέας Γιαννακόπουλος, Αντώνης Δράκος, Παύλος Κεφαλάκης, Γιώργος Λ. Πέρος, Παντελής Φεϊζίδης και, βεβαίως, ο Παύλος Διακοσταματίου (που είναι και γονέας μαθητή του Σχολείου), ώστε να αρθεί κάθε εμπόδιο και να διεκπεραιωθεί μια ιδιαίτερα απαιτητική εργασία.
Ιδιαίτερες και θερμότατες ευχαριστίες εκφράζονται, τέλος, προς τον κ. Σταμάτη Πατούνα, ιδιώτη πολιτικό μηχανικό, φίλο του Σχολείου, που προσέφερε αφιλοκερδώς αμέτρητες ώρες εργασίας και συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση των μελετών.
Η κοινή ανακοίνωση του Σχολείου και του Συλλόγου Γονέων καταλήγει λέγοντας πως «η βελτίωση και αναβάθμιση των υποδομών του Μουσικού Σχολείου Ρόδου, διασφαλίζουν ένα μέλλον με καλύτερους όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας, συνθήκες απαραίτητες για παροχή υψηλού επιπέδου γενικής και μουσικής παιδείας στους μαθητές και τις μαθήτριες Γυμνασίου και Λυκείου».
Σημειώνουμε ότι το Μουσικό Σχολείο Ρόδου έχει τριπλή υπόσταση (γυμνάσιο, λύκειο, μουσικές σπουδές), είναι ένα από τα 52 του είδους σε ολόκληρη την Ελλάδα και το μοναδικό στο Νότιο Αιγαίο, με πολλές καινοτόμες δράσεις και διακρίσεις, καθώς και συμμετοχή σε ένα μεγάλο πλήθος κοινωνικών, επετειακών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Στους μαθητές και τις μαθήτριές του προσφέρεται δωρεάν μετακίνηση με λεωφορεία της ΡΟΔΑ και του ΚΤΕΛ, καθώς και δωρεάν μεσημεριανό φαγητό. Αυτές τις μέρες, και έως τις 31 Μαΐου, δέχεται αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις εισαγωγής μαθητών/τριων στην Α΄ Γυμνασίου (και μάλιστα χωρίς να υπάρχει προϋπόθεση να έχουν ήδη μουσικές γνώσεις).


RICHeS: Σχετικά με την έκθεση με τίτλο «Η Ρόδος στον Ψυχρό Πόλεμο – Το USCGC Courier & Η Φωνή της Αμερικής».

Το 2015 πραγματοποιήθηκε στην πόλη μας η έκθεση με τίτλο «Η Ρόδος στον Ψυχρό Πόλεμο – Το USCGC Courier & Η Φωνή της Αμερικής». Η έκθεση ήταν πρωτοβουλία του USCGC Courier - Voice of America Memorial Foundation σε συνεργασία με το Μουσείο της Ακαδημίας της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ και της Rhodes International Culture & Heritage Society (RICHeS).
Τα κείμενα της έκθεσης, σε πολύ μεγάλο βαθμό, γράφτηκαν στα αγγλικά και εν συνέχεια μεταφράστηκαν στα ελληνικά από μέλη της RICHeS ενώ επιπλέον ο σχεδιασμός - το design της έκθεσης έγινε από μέλος της RICHeS.
Για τον λόγο αυτό άλλωστε και στην έκθεση ρητά αναγραφόταν "Η έκθεση υλοποιήθηκε και οργανώθηκε σε συνεργασία με τη Rhodes International Culture & Heritage Society. Αποτελεί τιμή για την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ να συνεργαστεί με τη RICHeS στον εορτασμό της κληρονομιάς του Courier με τις δύο εκθέσεις, στην Ακαδημία της Ακτοφυλακής και στη Ρόδο".
Φυσικά σε όλα τα δελτία τύπου και τις αφίσες υπήρχε το λογότυπο των RICHeS καθώς ήμασταν οι βασικοί συντελεστές και πνευματικοί δημιουργοί της έκθεσης.
Με το τέλος της έκθεσης κάναμε γνωστή στους εκπροσώπους του USCGC Courier VOA Association την αυτονόητη νόμιμη υποχρέωση τους ότι δηλ. σε περίπτωση επανέκθεσης θα έπρεπε να μας ενημερώσουν καθώς διατηρούσαμε πνευματικά δικαιώματα του έργου.
Εντούτοις αυτές τις ημέρες με έκπληξη και αγανάκτηση διαπιστώσαμε ότι αυτή η ίδια έκθεση επανεκτίθεται χωρίς προηγουμένως να έχουμε ενημερωθεί, ούτε φυσικά να έχουμε συναινέσει. Αντιθέτως, η συνεισφορά μας στην έκθεση δολίως αποσιωπάται πλήρως και μάλιστα μέχρι του θλιβερού σημείου να επικαλυφθεί πρόχειρα με αυτοκόλλητα τόσο το σχετικό σημείο που επαινείται από την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ ο ρόλος μας στην έκθεση όσο και το λογότυπο μας με αποτέλεσμα η παραπάνω έκθεση να παρουσιάζεται ως τάχα αποκλειστικά δική τους.
Πραγματικά, σεβόμενοι τη μνήμη των ναυτών του Courier και το ρόλο τους στην πολιτιστική κληρονομιά του νησιού μας δεν έχουμε ως τώρα προβεί στις προβλεπόμενες νόμιμες ενέργειες προασπίσεως των πνευματικών δικαιωμάτων μας σε αντίθεση με τους εν λόγω εκπροσώπους που προχώρησαν στις παραπάνω πράξεις που προσβάλλουν βάναυσα τη νομιμότητα αλλά και την κληρονομιά του Courier. Θα ενημερωθεί και η Πρεσβεία των ΗΠΑ καθώς και η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ.
Τους ζητάμε να αποκαταστήσουν την αλήθεια επιφυλασσόμενοι κάθε δικαιώματος μας.
Σε κάθε περίπτωση τέτοιες ενέργειες παραπλάνησης του κοινού δεν τιμούν το πλοίο που θέλουν να λένε ότι μετέδιδε την Αλήθεια.
Προς απόδειξη των ανωτέρω επισυνάπτουμε φωτογραφίες από την έκθεση του 2015 και δημοσιεύσεις του Courrier καθώς και το σημερινό πάνελ της έκθεσης με τα αυτοκόλλητα.


Επεκτείνει τη δράση της στο νησί η ΔΑΝΑΕΚΚ με νέες συνεργασίες - Ανακυκλώθηκαν 80 χιλιάδες τόνοι αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών στη Ρόδο!

ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΙ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ Η ΔΑΝΑΕΚΚ ΜΕ ΝΕΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ανακυκλώθηκαν 80 χιλιάδες τόνοι αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών στη Ρόδο!
-Τεράστιο όφελος για το φυσικό περιβάλλον στον πρώτο χρόνο λειτουργίας της Δωδεκανησιακής Ανακύκλωσης
-Περιορίστηκε σημαντικά η ανεξέλεγκτη απόθεση μπαζών σε χειμάρρους και σε χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων
Διευρύνει τη λειτουργία της στο νησί της Ρόδου η Δωδεκανησιακή Ανακύκλωση ΑΕΚΚ (ΔΑΝΑΕΚΚ), με μία επιπλέον μονάδα επεξεργασίας και 30 μεταφορείς, μεγιστοποιώντας τα οφέλη για το φυσικό περιβάλλον του νησιού το οποίο κακοποιείται συστηματικά από την ανεξέλεγκτη και παράνομη απόθεση μπαζών.
Ήδη στον πρώτο χρόνο λειτουργίας της ΔΑΝΑΕΚΚ η οποία εξυπηρετεί αποκλειστικά σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, ως εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων από την 14η Απριλίου του έτους 2021 που τέθηκε σε λειτουργία η πρώτη μονάδα επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων στο νησί της Ρόδου σε συνεργασία με την ΔΑΝΑΕΚΚ, έχουν ανακυκλωθεί περίπου 80 χιλιάδες τόνοι!
Κατόπιν πολλαπλών δράσεων ως προς την ενημέρωση των πολιτών, φορέων και οργανισμών περί της ορθής διαχείρισης των ΑΕΚΚ, η ΔΑΝΑΕΚΚ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη μείωση του κόστους συλλογής, μεταφοράς και ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ και συνεπώς τη μείωση ανεξέλεγκτης απόθεσης μπαζών σε χειμάρρους και γενικότερα σε Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) τα οποία οδηγούν σε καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος των νησιών. Γίνεται αντιληπτό το τεράστιο περιβαλλοντικό όφελος που μπορούν να επιφέρουν οι συνεργασίες αυτές, δίνοντας την ευελιξία στους παραγωγούς των ΑΕΚΚ για την απόθεση αυτών σε κατάλληλα αδειοδοτημένους χώρους. Ακολουθεί πίνακας με τις συνεργαζόμενες με την ΔΑΝΑΕΚΚ μονάδες επεξεργασίας ΑΕΚΚ:
Στόχος της ΔΑΝΑΕΚΚ είναι η κατά το δυνατόν επέκταση του συστήματος σε όλο το νομό της Δωδεκανήσου μέσω της περαιτέρω επέκτασης του δικτύου συνεργατών της και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών βάζοντας φρένο στην υποβάθμιση των νησιών από μπαζότοπους και χωματερές, προστατεύοντας το φυσικό περιβάλλον από περαιτέρω υποβάθμιση προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και του συνόλου των πολιτών.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΔΑΝΑΕΚΚ στο https://danaekk.gr/ ή επικοινωνήστε στο 22411 22160.

Ρόδος, 27/5/2022
Δωδεκανησιακή Ανακύκλωση ΑΕΚΚ

Πρόσκληση των ενδιαφερόμενων μικροπωλητών για την υποβολή δικαιολογητικών για τη συμμετοχή τους στην εμποροπανήγυρη των ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ .
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ

Ρόδος 27/5/2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόσκληση των ενδιαφερόμενων μικροπωλητών για την υποβολή δικαιολογητικών για τη συμμετοχή τους στην εμποροπανήγυρη των ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ της ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ
Από τις 27/6 έως τις 1/7 του 2022 θα πραγματοποιηθεί η εμποροπανήγυρη των Αγίων Αποστόλων στην Τ.Κ Ρόδου, στο πλαίσιο της οποίας θα διατεθούν δεκατρείς (13) θέσεις υπαίθριου εμπορίου.
Προϋποθέσεις συμμετοχής
Ημερομηνία και τόπος υποβολής αιτήσεων
Για τη συμμετοχή στις εμποροπανηγύρεις απαιτείται άδεια για κάθε συμμετέχοντα.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ορίζεται 3η Ιουνίου 2022 μέχρι τις 14:00, οι δε αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Γραφείο της Κοινότητας Ρόδου (Έρνεστ Μπέβιν 2, τηλ. 2241025615).
Κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει μόνο μία αίτηση-υπεύθυνη δήλωση εντός της παραπάνω προθεσμίας. Τυχόν υποβολή δεύτερης αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης με διαφορετικό περιεχόμενο, εντός της παραπάνω προθεσμίας, θα θεωρείται ως ανάκληση της πρώτης, η οποία θα παύει αμέσως να ισχύει.
Η σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, έντυπο της οποίας θα χορηγείται από την υπηρεσία, θα εκλαμβάνεται ως ολοκληρωμένη προς διεκπεραίωση εφόσον συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
· Φωτοαντίγραφα θεωρημένα των σχετικών αδειών που κατέχουν όπως α) βεβαιώσεων δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας, β) αδειών λαϊκής αγοράς με αντικείμενο πώλησης βιομηχανικά είδη, γ) παραγωγικών αδειών λαϊκής αγοράς με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα είδη δ) αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου ή στάσιμου), και ε) αδειών παραγωγών έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων και ειδών λαϊκής τέχνης.
· Δημοτική ενημερότητα (άρθρο 285 Κ.Δ.Κ.).
· Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση του κανονισμού λειτουργίας εμποροπανηγύρεως του Δήμου Ρόδου και ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτού.
Στις αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα αναγράφεται το είδος του προς πώληση εμπορεύματος καθώς επίσης και τα μέτρα που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν.
Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο.
Η μη προσκόμιση μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία του συνόλου των ζητουμένων δικαιολογητικών, αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη διαδικασία της Κλήρωσης.
Σημειώνεται ότι το τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου καταβάλλεται πριν από την έκδοση της σχετικής άδειας.
Ορίζεται Επιτροπή Εμποροπανηγύρεως, σύμφωνα με τη σχετική κανονιστική, η οποία αποτελείται από τους Δημοτικούς Συμβούλους ως μέλη:
1. Η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου της Κ. Ρόδου κ. Μάνθα Ζιώγου
με αντικαταστάτη τον κ. Μιχάλη Μαντικό
2. Το μέλος του Τοπικού Συμβουλίου της Κ. Ρόδου κ. Ευανθία Μαντικού
με αντικαταστάτη τον κ. Αθανάσιο Αναγνώστου
3. Το μέλος του Τοπικού Συμβουλίου της Κ. Ρόδου κ. Κωνσταντίνο Γλεντή
με αντικαταστάτη τον κ. Στέφανο Πορτσέλη
4. Και την υπάλληλο της Κ. Ρόδου κ. Σταματία Ζουρούδη, ως γραμματέα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΝΘΑ ΖΙΩΓΟΥ

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Δ Η Μ Ο ΣΡ Ο Δ Ο Υ

Ρόδος, 27η Μαΐου 2022
Αρ. Πρωτ.: 2/27947

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Την 27η Μαΐου 2022, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή καλείστε να συμμετέχετε στην Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 65 & 67, παρ. 05 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74, του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/2018), των Άρθρων 95 και 96, παρ. 02 & 03, του Ν.3463/2006, του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 και τα διαλαμβανόμενα στην από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020) και στο Άρθρο 67 του Ν.4830/2021,
με τη δια περιφοράς διαδικασία, με τη σύμφωνη γνώμη των δύο τρίτων (2/3) των μελών του Σώματος, η οποία θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μηνύματος κινητής τηλεφωνίας.
Η παρούσα συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω αναβολής της σημερινής τακτικής συνεδρίασης, η οποία είχε προγραμματιστεί με την υπ΄αρ. πρωτ. 2/26276/23-05-2022 πρόσκληση, για έκτακτο σοβαρό κοινωνικό λόγο, με την σύμφωνη γνώμη όλων των παρατάξεων.
με ώρα έναρξης 12:00 και λήξης 14:00, για τη λήψη απόφασης, για τα κατωτέρω θέματα:
01. Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2022. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).
02. Έγκριση έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Δ΄Τριμήνου, για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 361/2022. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).
03. Ανάθεση σε εξειδικευμένο επί διοικητικών συμβάσεων Δικηγορικό Γραφείο Αθηνών, του δικαστικού χειρισμού άσκησης και εκδίκασης αναιρέσεων ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας και εκδίκασης έφεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, επί υποθέσεων επιστροφής ΔΗΦΟΔΩ, σε εκκρεμούσες δικαστικά αξιώσεις επιστροφής πριν την θέσπιση της διάταξης περί μη αναζήτησης, σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 360/2022. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
04. Ανάθεση σε εξειδικευμένα επί διοικητικών συμβάσεων Δικηγορικά Γραφεία του δικαστικού χειρισμού και της εν γένει νομικής υποστήριξης του Δήμου επί των προδικαστικών προσφυγών της εταιρείας με την επωνυμία BRINX ΑΕ κατά του Δήμου Ρόδου ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., και δη των προδικαστικών προσφυγών με ΓΑΚ ΑΕΠΠ 337/03-03-2022 και ΓΑΚ ΕΑΔΗΣΥ 447/23-03-2022, σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 339/2022. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
05. Ανάθεση σε εξειδικευμένα επί διοικητικών συμβάσεων Δικηγορικά Γραφεία του δικαστικού χειρισμού και της εν γένει νομικής υποστήριξης του Δήμου επί της υπ’ αρ. ΑΚ161/05-05-2022 αιτήσεως ακυρώσεως-αναστολής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά της εταιρείας με την επωνυμία BRINX Α.Ε. κατά 01. Της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), 02. Του Δήμου Ρόδου, 03. Της υπ’ αρ. 625/2022 απόφασης Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. και 04. Κάθε συναφούς πράξης ή παράλειψης, σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με αρ. 374/2022. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
06. Τροποποίηση της υπ' αριθμό 457/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου (859/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου), σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 364/2022. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).
07. Μίσθωση Παιδικού Σταθμού Φαληρακίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Μανέττας).
08. Τροποποίηση της ομάδας και του υπευθύνου έργου, «Development of a Decision Support System for Improved Resilience & Sustainable Reconstruction of historic areas to cope with Climate Change & Extreme Events based on Novel Sensors & Modeling Tools - HYPERION», στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος HORIZON 2014-2020. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Πατσάης).
09. Τροποποίηση της ομάδας και του υπευθύνου έργου, για την πράξη με τίτλο «Boosting the implementationof adaptation policy across Greece» και ακρωνύμιο «LIFE-IP AdaptInGR», στο τομέα της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή στο πλαίσιοτου ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE Integrated Project.(Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Πατσάης).
10. Αντικατάσταση Τακτικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία "Σχολική Επιτροπή Β’/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου". (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ευστράτιος Καρίκης).
11. Λύση Σύμβασης για την εκπόνηση της Μελέτης: "Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης οικισμού Θεολόγου Ρόδου".(Εισηγητής: Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Βασίλειος Παπαοϊκονόμου).
12. Έγκριση μελέτης «Εισόδου-εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.1888621Γαιών Αρχαγγέλου, επί κοινόχρηστης οδού (ΦΕΚ 746/Β 20-12-1967), για χρήση Ξενοδοχείου ιδιοκτησίας Εταιρείας “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΑΣ Α.Ε.” (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).
13. Έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ. 2707ΑΓαιών Γενναδίου, επί χαρακτηρισμένης ως δημοτικής-κοινοτικής οδού με(ΦΕΚ 463/Δ/1990), ιδιοκτησίας «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.» για χρήση εμπορικών καταστημάτων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).
14. Έγκριση της υπ΄αρ. μελέτης Α.Ρ.Μ.: 03/2022 του τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας & Αδειών Μεταφορών, με τίτλο «Εποχιακή πεζοδρόμηση τμήματος Ανώνυμης οδού, στη Τ.Κ. Γενναδίου, του Δήμου Ρόδου». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ Β. Σοκορέλος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ι
Δήμαρχος Ρόδου
Αντώνης Β. Καμπουράκης
Επικεφαλής του Επιλαχόντα Συνδυασμού:
«ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
Φώτιος ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ του Στέργου
Επικεφαλής του Επιλαχόντα Συνδυασμού:
«ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ»
Δημήτριος ΚΡΗΤΙΚΟΣ του Γεωργίου
Επικεφαλής του Επιλαχόντα Συνδυασμού:
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»
Καλετός (Τάκης) ΠΟΤΣΟΣ του Κωνσταντίνου
Ανεξάρτητοι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
Ιωάννης ΙΑΤΡΙΔΗΣ του Γεωργίου
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
01. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΡΟΔΟΥ
ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
KAMΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΙΑΓΟΡΑ
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΒΛΑΣΙΟΥ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΣΠΥΡΟΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ-ΑΛΕΚΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΑΡΓΥΡΗ
ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΖΙΜΗΣ) του ΣΑΒΒΑ
ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΦΙΛΗΜΩΝΑ
ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
02. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
03. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΑΒΥΡΟΥ
ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
04. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΦΑΝΤΟΥ
ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
05. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΑΛΥΣΟΥ
ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ του ΣΥΜΕΩΝ
ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ (ΚΙΚΗ) του ΣΤΑΥΡΟΥ
ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
06. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ (ΔΩΡΟΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΤΑΥΡΟΥ
07. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΜΕΙΡΟΥ
ΜΠΙΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
08. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΙΝΔΙΩΝ
ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
09. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ
ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΧΡΗΣΤΟΥ
10. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
· Πρόεδροι & Μέλη Συμβουλίων των Κοινοτήτων της Ρόδου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚ Τ ΩΝ ΙΙ
01. Βουλευτές Δωδεκανήσου
· κ.Μάνος Κόνσολας
· κ.Βασίλειος Υψηλάντης
· καΜίκα (Τσαμπίκα) Ιατρίδη
· κ.Ιωάννης Παππάς
· κ.Νεκτάριος Σαντορινιός
02. Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου
κ. Γεώργιος A. Χατζημάρκος
03. Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης
κ. Χρήστος Ευστρατίου
04. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
05. Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου,κα Κυριακή Νικολαΐδου
06. Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου(Π.Ε.Δ. Ν.Α.)
07. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου(Ε.Β.Ε.Δ.)
08. Εργατικό Κέντρο Ρόδου(Ε.Κ.Ρ.)
09. Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου(Ε.Ξ.Ρ.)
10. Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου
11. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος-Περιφερειακό Τμήμα Δωδεκανήσου
12. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος-(Τ.Ε.Ε.)Τμήμα Δωδεκανήσου
13.Διευθυντές & Προϊστάμενοι Δήμου Ρόδου
14.Οργανισμοί & Επιχειρήσεις Δήμου Ρόδου
15.Νομική Υπηρεσία Δήμου Ρόδου
16.Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
17.Γραφείο Τύπου

Η Ρόδος στην Ιταλοκρατία 1ο μέρος.

Η Ρόδος στην Ιταλοκρατία 2ο μέρος.

Η Ρόδος στην Ιταλοκρατία 3ο μέρος.

Η Ρόδος επί Ιταλοκρατίας 1920 – 1940

Εγω σωπαίνω....Φτύνω!!!

Μου μιλούν για δικαιοσύνη....οι δικαστές, Μου μιλούν για ηθική...οι αγύρτες, Μου μιλούν για ζωή...οι δολοφόνοι, Μου μιλούν για όνειρα...οι έμποροι, Μου μιλούν για ισότητα...τα αφεντικά, Μου μιλούν για φαντασία...οι υπάλληλοι, Μου μιλούν για ανθρωπιά...οι στρατοκράτες, Εγω σωπάινω....Φτύνω.


ΡΟΔΟΣυλλέκτης: e-mail r.telxinas@yahoo.gr
Δείτε περισσότερες φωτογραφίες στον ΝΕΟ ΡΟΔΟΣυλλέκτη: http://rouvim.blogspot.com

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: http://rouvim.blogspot.com/
ΚΡΗΤΗΝΙΑ: http://www.kritinia.gr/
ΙΣΤΡΙΟΣ: http://istrio.blogspot.com/
ΣΟΡΩΝΗ: http://www.ampernalli.gr/
Dj news: http://fanenos.blogspot.com/
ΠΑΛΜΟΣ: http://www.palmos-fm.gr/
ΕΚΟΦΙΛΜ: http://www.ecofilms.gr/
ΡΑΔΙΟ1: http://www.radio1.gr/
http://www.ksipnistere.blogspot.com/
ΣΦΕΝΤΟΝΑ: http://gipas.blogspot.com/
ΡΟΔΟΣυλλέκτης: http://www.rodosillektis.com/
Η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου: http://opsrodou.gr/
ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ: http://www.hamogelo.gr
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ: http://rodosillektis.blogspot.gr/
Ιστοσελίδα του ΡΟΔΟΣυλλέκτη: http://www.rodosillektis.com/
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: http://www.pnai.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ: http://www.rodos.gr/el/

Αρχειοθήκη ιστολογίου