Αλλαγή πλεύσης του Ιστολογίου “ΡΟΔΟΣυλλέκτης”

Από το Σάββατο 2 Ιουνίου 2018, σταμάτησαν οι αναρτήσεις πολιτικού περιεχομένου.

Με την ευκαιρία, θέλω να ευχαριστήσω όσες και όσους με εμπιστεύτηκαν αυτά τα 12 χρόνια…

Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017

Μεσογειακό Πάρκο, θα δημιουργηθεί στο φράγμα της λίμνης 'Γαδουρά'. (Φωτογραφίες)

Μεσογειακό Πάρκο, θα δημιουργηθεί δίπλα στο φράγμα της λίμνης 'Γαδουρά' στην περιοχή ''Πολυστράτου' της Τοπικής Κοινότητας Λαέρμων Ρόδου, με σκοπό τη φύτευση και ανάπτυξη μεγάλου μέρους της Μεσογειακής βλάστησης που απαντάται στη Ρόδο και τα άλλα νησιά της Δωδεκανήσου, καθώς και του υπόλοιπου Μεσογειακού χώρου της Ελλάδας.
Το θέμα θα συζητηθεί στη σημερινή συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου κατόπιν εισήγησης του αντιπεριφερειάρχη Aγροτικής Ανάπτυξης Αντώνη Χατζηιωάννου για να δοθεί και η τελική έγκριση από το σώμα στην υπογραφή σχετικής σύμβασης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό (ΕΛΓΟ) 'Δήμητρα'
Όπως επισημαίνει ο κ. Χατζηιωάννου στην αμιγώς μεσογειακή περιοχή της χώρας μας και ιδιαίτερα στον ανατολικό νησιωτικό χώρο, δεν υφίστανται πάρκα με την έννοια της επισκεψιμότητας, του εκπαιδευτικού χαρακτήρα, της προβολής των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του φυσικού τους περιβάλλοντος και της ανθρώπινης δραστηριότητας.
Η ιδέα της δημιουργίας ενός θεματικού πάρκου στη Ρόδο θα μπορούσε να εξυπηρετήσει αυτό το στόχο ενισχύοντας ταυτόχρονα το τουριστικό ρεύμα και προς την ενδοχώρα της.
Από την άποψη του φυσικού της πλούτου η Ρόδος καλύπτεται από δάση και δασικές εκτάσεις σε ποσοστό που υπερβαίνει το 80% της συνολικής έκτασης.
Αποτελείται από δάση τραχείας πεύκης και κυπαρισσιού και από θαμνώνες αειφύλλων πλατυφύλλων. Η σημαντικότατη μείωση της διαχείρισης των δασών της Ρόδου κατά τις τελευταίες δεκαετίες είχε σαν αποτέλεσμα να πάψουν τα δάση να προσφέρουν απασχόληση και πλούτο.
Η μείωση της ζήτησης των δασικών προϊόντων σε συνδυασμό με την εγκατάλειψη της υπαίθρου και των παραδοσιακών αγροτικών δραστηριοτήτων οδήγησε στον περιορισμό της διαχείρισης και την αύξηση της παραγόμενης βιομάζας γεγονός που αποτελεί έναν από τους σοβαρότερους λόγους για την αύξηση των καταστροφών από δασικές πυρκαγιές.
Οποιαδήποτε περιβαλλοντικά ορθή ανάπτυξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση της απασχόλησης, παραγωγή πλούτου, και αναστροφή της απαξιωτικής αντίληψης για το δάσος θα μπορούσε δε να συνεισφέρει και στην καλύτερη προστασία του.
Η χλωρίδα της συνίσταται από 1351 είδη εκ των οποίων τα 85 είναι ενδημικά (Carlström 1987).
Φυτογεωγραφικά είναι ενισχυμένα τα μεσογειακά της στοιχεία καθώς η γεωγραφική θέση είναι τέτοια που της επιτρέπει να φιλοξενεί στοιχεία της Ανατολικής Μεσογείου, του Αιγιακού χώρου και της Μικράς Ασίας.
Αυτό σημαίνει ότι για την έκτασή της η χλωρίδα της είναι πολύ πλούσια και ενδιαφέρουσα τόσο στους ειδικούς επιστήμονες και ερευνητές όσο και στο ευρύτερο κοινό, εάν προβληθεί με την προσήκουσα διαδικασία.
Όσον αφορά τις γεωργικές καλλιέργειες η κατάσταση δεν είναι σαφής. Οι ελαιώνες αποτελούν παράλληλη γεωργική δραστηριότητα που ασκείται εποχικά και καλύπτει κυρίως τις εγχώριες ανάγκες. Η καλλιέργεια της ελιάς κατά παράδοση δημιουργεί καλά προσαρμοσμένα στο μεσογειακό τοπίο περιβάλλοντα αγροδασικού χαρακτήρα.
Οι υπόλοιπες γεωργικές δραστηριότητες σχετίζονται με την καλλιέργεια αμπελιού και εσπεριδοειδών και λιγότερο συμμετέχουν καλλιέργειες δημητριακών και οπωροκηπευτικών, η οποίες ασκούνται στα ευφορότερα κατά περίπτωση εδάφη του νησιού.
Γενικώς ο γεωργικός κλήρος είναι κατακερματισμένος και σε ελάχιστες περιοχές έχει γίνει αναδασμός που θα παρείχε δυνατότητες ανάπτυξης δυναμικότερων και παραγωγικότερων καλλιεργειών. Η κατασκευή του φράγματος 'Γαδουρά' έχει προσθέσει μια σημαντική υδάτινη επιφάνεια στο τοπίο της Ρόδου και οι αποθηκευμένες ποσότητες του νερού προορίζονται προς το παρόν για ύδρευση.
Ταυτόχρονα, δημιουργεί την ανάγκη για αυξημένη διαχείριση και προστασία των δασών της περιοχής καθώς το δάσος αποτελεί φίλτρο που εξασφαλίζει ποιοτικό νερό και περιορίζει τις διαβρώσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη σταδιακή μείωση της χωρητικότητας της λίμνης όπως έχει συμβεί με παλαιότερα (υδροηλεκτρικά) φράγματα σε άλλες περιοχές της χώρας.
Επίσης, η λίμνη του φράγματος δημιουργεί προϋποθέσεις για παραγωγή τουριστικού πλούτου στην περιοχή κάνοντάς την πόλο έλξης με την προϋπόθεση δημιουργίας υποδομών, παροχής υπηρεσιών συνδεδεμένων με δραστηριότητες και βέβαια κατάλληλης διαχείρισης/προβολής.
Αξιοποίηση των υποδομών περιβάλλοντος και της πρωτογενούς παραγωγής
Ο τόπος δεν είναι μια αφηρημένη έννοια και η κληρονομιά συνίσταται στο γεωγραφικό χώρο, τους κατοίκους, την αρχιτεκτονική, την ιστορία της περιοχής, τις γεωργικές δραστηριότητες, τις τέχνες, τα έθιμα και τις παραδόσεις. Αυτή η κληρονομιά πρέπει να προστατευθεί μέσα στο φυσικό της περιβάλλον. Επειδή είναι το αποτέλεσμα της ζωής, αυτή μπορεί να προστατευθεί και να παρουσιαστεί με τη συμβολή του τοπικού πληθυσμού, χωρίς τη συμμετοχή του οποίου κάθε προσπάθεια θα ήταν μάταιη.
Επί του προκειμένου η πρότασή μας για τη δημιουργία του Μεσογειακού δάσους – πάρκου, προφανώς δεν λύνει το χρονίζον πρόβλημα της προβολής συνολικά του περιβάλλοντος της Ρόδου, αλλά έρχεται να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση, συσπειρώνοντας όμως και προωθώντας τοπικές δράσεις και δημιουργώντας υποδομή για την βελτίωση και επέκταση του εγχειρήματος.
Το παραπάνω σκεπτικό οδηγεί στο λογικό συμπέρασμα ότι η λίμνη Γαδουρά, εκτός από τη βασική της λειτουργία που είναι η εξασφάλιση ποιοτικού νερού για τις ανάγκες της Ρόδου, προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία για ανάπτυξη της περιοχής προς όφελος των κατοίκων της περιβάλλουσας περιοχής και της νήσου, τόσο για ίδια απόλαυση όσο και για παραγωγή πλούτου, συμβάλλοντας στην τουριστική ενίσχυση του νησιού.
Με δεδομένο τον δασικό χαρακτήρα της περιοχής και την ανάγκη υδρολογικής προστασίας αυτής, βασικό στοιχείο ανάπτυξης μπορεί και πρέπει να είναι η ανάπτυξη της δασικής αναψυχής σε επιλεγμένες θέσεις σε συνδυασμό με την αναγέννηση του δάσους.
Για το σκοπό αυτό ως κύριο στοιχείο ανάπτυξης προτείνεται η δημιουργία ενός Μεσογειακού δάσους-πάρκου το οποίο θα περιλαμβάνει μια κατά το δυνατό πλήρη συλλογή των Μεσογειακών δασικών ειδών της χλωρίδας της Ρόδου (ποώδη, θαμνώδη, δενδρώδη) καθώς και αντίστοιχων ειδών που ευδοκιμούν σε άλλα μέρη της Ελλάδας με αντίστοιχες συνθήκες.
Επίσης προτείνεται η δημιουργία στα πλαίσια του πάρκου και τμήματος με καλλιεργούμενα στο νησί δενδροκομικά είδη.
Ο στόχος θα είναι να μπορεί ο επισκέπτης (από τον τοπικό μαθητή έως τον ξένο τουρίστα) να γνωρίσει την ελληνική χλωρίδα σε έναν εύκολα προσβάσιμο χώρο στον οποίο θα υπάρχει η κατάλληλη υποδομή ξενάγησης, περιήγησης, αθλητισμού, απόλαυσης του τοπίου και των τοπικών προϊόντων καθώς και έμπνευσης.
Επισήμανση των ειδών με ξενάγηση και βιωματική προσέγγιση.
Ο χώρος που θα μελετηθεί θα είναι έκτασης τουλάχιστον 500 στρεμμάτων και θα είναι χωροθετημένος κατάλληλα ώστε να συνδυάζονται από κοινού επισκέψεις και στο πάρκο αλλά και στο φράγμα που θα αποτελεί το έτερο στοιχείο ενδιαφέροντος. Επίσης, η επιλογή του θα εξασφαλίζει την ύπαρξη θέσης θέας προς τη λίμνη και τη γύρω περιοχή, χώρο στάθμευσης και χώρο εκδρομικού γεύματος (πικ-νικ).
Ο σχεδιασμός του χώρου, εκτός από την κατάλληλη παράθεση των δασικών ειδών (αισθητική, σχεδιασμός, σήμανση, κλπ.) θα ακολουθεί τις γενικότερες αρχές της αρχιτεκτονικής τοπίου για την επίτευξη ενός ιδιαίτερα εκπαιδευτικού, βιωματικού και αισθητικού αποτελέσματος.

Πηγή κειμένου: 

Πηγή φωτογραφιών: Ρουβήμ (ΡΟΔΟΣυλλέκτης)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η Ρόδος στην Ιταλοκρατία 1ο μέρος.

Η Ρόδος στην Ιταλοκρατία 2ο μέρος.

Η Ρόδος στην Ιταλοκρατία 3ο μέρος.

Η Ρόδος επί Ιταλοκρατίας 1920 – 1940

Εγω σωπαίνω....Φτύνω!!!

Μου μιλούν για δικαιοσύνη....οι δικαστές, Μου μιλούν για ηθική...οι αγύρτες, Μου μιλούν για ζωή...οι δολοφόνοι, Μου μιλούν για όνειρα...οι έμποροι, Μου μιλούν για ισότητα...τα αφεντικά, Μου μιλούν για φαντασία...οι υπάλληλοι, Μου μιλούν για ανθρωπιά...οι στρατοκράτες, Εγω σωπάινω....Φτύνω.


ΡΟΔΟΣυλλέκτης: e-mail r.telxinas@yahoo.gr
Δείτε περισσότερες φωτογραφίες στον ΝΕΟ ΡΟΔΟΣυλλέκτη: http://rouvim.blogspot.com

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: http://rouvim.blogspot.com/
ΚΡΗΤΗΝΙΑ: http://www.kritinia.gr/
ΙΣΤΡΙΟΣ: http://istrio.blogspot.com/
ΣΟΡΩΝΗ: http://www.ampernalli.gr/
Dj news: http://fanenos.blogspot.com/
ΠΑΛΜΟΣ: http://www.palmos-fm.gr/
ΕΚΟΦΙΛΜ: http://www.ecofilms.gr/
ΡΑΔΙΟ1: http://www.radio1.gr/
http://www.ksipnistere.blogspot.com/
ΣΦΕΝΤΟΝΑ: http://gipas.blogspot.com/
ΡΟΔΟΣυλλέκτης: http://www.rodosillektis.com/
Η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου: http://opsrodou.gr/
ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ: http://www.hamogelo.gr
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ: http://rodosillektis.blogspot.gr/
Ιστοσελίδα του ΡΟΔΟΣυλλέκτη: http://www.rodosillektis.com/
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: http://www.pnai.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ: http://www.rodos.gr/el/

Αρχειοθήκη ιστολογίου