Αλλαγή πλεύσης του Ιστολογίου “ΡΟΔΟΣυλλέκτης”

Από το Σάββατο 2 Ιουνίου 2018, σταμάτησαν οι αναρτήσεις πολιτικού περιεχομένου.

Με την ευκαιρία, θέλω να ευχαριστήσω όσες και όσους με εμπιστεύτηκαν αυτά τα 12 χρόνια…

Τρίτη, 28 Απριλίου 2015

Σύγκληση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΤΟ)

 θέμα:      «Σύγκληση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας  (ΣΤΟ)   Δήμου Ρόδου για  δασικές  πυρκαγιές»


Τις διατάξεις της παρ.3 του  άρθρου 13 του Ν.3013/2002 « Αναβάθμιση της πολιτικής  προστασίας και λοιπές διατάξεις»
Τις διατάξεις του άρθρου 58 ου Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική  της  αυτοδιοίκησης  και της  αποκεντρωμένης  διοίκησης  - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
Την με αριθμό 7/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου «  Ορισμός μελών Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 13 του Ν.3013/2002).
Την εγκύκλιο με αριθ πρωτ. 2195/3-4-2015 της Γ.Γ.Π.Π./Δνσης Σχεδιασμού Εκτάκτων Αναγκών
Σχετ:
    
         Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας  Δήμου Ρόδου (Σ.Τ.Ο.) την  Τετάρτη 29 Απριλίου 2015, και ώρα 12:00 μ.μ.  στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου,  (Πλ. Ελευθερίας 1, Δημαρχείο ,   Ρόδος).
με  Ημερήσια διάταξη θεμάτων όπως το Παράρτημα «Α».

Στη σύσκεψη καλούνται να συμμετάσχουν:
Ο Δήμαρχος Ρόδου ως Πρόεδρος
Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ορισμένα μέλη Σ.Τ.Ο.
2.1. Αγαπητός ΠΑΛΛΑΣ
2.2. Στέφανος ΔΡΑΚΟΣ
Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ρόδου.
Ο Προϊστάμενος Τμήματος  Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Δωδ/σου της  Π.Ν.ΑΙ.
Τον Προϊστάμενο ΠΑΜ-ΠΣΕΑ της Περιφερειακής Ενότητας Δωδ/σου της  Π.Ν.ΑΙ.
Ο Διοικητής της 95 ΑΔΤΕ.
Ο Διοικητής της  Πυροσβεστικής  Υπηρεσίας  Ρόδου
Ο Διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης
Ο Λιμενάρχης  του  Κεντρικού Λιμεναρχείου  Ρόδου
Η Προϊσταμένη της  Δνσης  Δασών Δωδ/σου
Ο Προϊστάμενος των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου
Ο Πρόεδρος του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων της Περιφερειακής Εφορίας  Δωδ/σου
Ο Πρόεδρος του Σώματος Eθελοντών Σαμαρειτών & Διασωστών  του ΕΕΣ Περιφερειακού Τμήματος Ρόδου
Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης – Παράρτημα Νοτίου  Συγκροτήματος Δωδ/σου 
Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Δωδ/σου
Ο Πρόεδρος του Δωδεκανησιακού Συλλόγου Οδηγών Οχημάτων εκτός Δρόμου
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ε.Ο.Π.Κ. Ραδιοσυχνότητας Πολιτών CBer  Δωδ/σου
Ο Πρόεδρος της Λέσχης Τετρακίνητων Οχημάτων (4x4) Ρόδου

Επίσης καλούνται να συμμετάσχουν:
Η Αερολιμενάρχης του Κρατικού Αερολιμένα Ρόδου «ΔΙΑΓΟΡΑΣ»
Η Προϊσταμένη της 4ης Ε.Β.Α. Αρχαιολογία
Ο Διευθυντής του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου
Ο Προϊστάμενος του Ε.Κ.Α.Β.
Ο Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δ.Ρόδου
Ο Προϊστάμενος της Δνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου Δ. Ρόδου
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού του Δ. Ρόδου
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δ.Ρόδου
Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου
Την Υποπρόξενο Μ. Βρετανίας
Τον Πρόεδρο του Συλλόγου Εφέδρων Καταδρομών Ρόδου
Τον Πρόεδρο του Συλλόγου  Περιβάλλοντος Σορωνής
Τον Πρόεδρο του Συλλόγου  Μελισσοκόμων Ρόδου
Τον Πρόεδρο της Αερολέσχης Ρόδου
Τον Πρόεδρο του Συλλόγου  «Ροδιακό Δάσος»
Τον Πρόεδρο του Ορεινού Φεστιβάλ Ρόδου
Το Συντονιστή του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου Έμπωνας
Το Συντονιστή του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σαλάκου
Το Συντονιστή της Εθελοντικής Οργάνωσης του Δ. Ρόδου

             ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ


Ο  Εντεταλμένος Σύμβουλος 
Πολιτικής Προστασίας 
             

Ηλίας Β. ΑΡΓΥΡΗΣ
Π.Ε.6  Τοπογράφος Μηχανικός με Δ’ β
  Προϊστάμενος Αυτοτελούς Γραφείου
      Πολιτικής Προστασίας Δ.Ρόδου

   Αγαπητός ΠΑΛΛΑΣ
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
Τμήμα Δημάρχου
Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας
Αρχείο Πρωτοκόλλου
  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
 Ρόδος,   29 Απριλίου   2015
 Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας  Δήμου Ρόδου 
 Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
 1.    Την εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου, σε περιοχές
       ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα, κατασκηνώσεις, κλπ) αρμοδιότητάς τους,
 2.   Την απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που ενεργείται για τους ίδιους λόγους από ιδιοκτήτες σε
      περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και οικοπεδικές εκτάσεις (Πυρ. Διάταξη 4/2012, Ν.3852/2010, αρθ.94 παρ.1), εντός των
      διοικητικών τους ορίων.
 3.  Την εκτέλεση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης από τους Δήμους καθ' υπόδειξη και συνεργασία
     με τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες κυρίως στη ζώνη μίξης δασών - πόλεων και οικισμών για λόγους αντιπυρι-
     κής προστασίας των πολεοδομικών τους συγκροτημάτων.
 4.  Την ετοιμότητα του δυναμικού και μέσων για διάθεση προς υποβοήθηση του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην
     καταστολή δασικών πυρκαγιών, στα πλαίσια εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας
     Δασικών Πυρκαγιών (3515/28-6-2013 της ΓΓΠΠ)
 5.  Τα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας κατά τις ημέρες υψηλής επικινδυνότητας βάσει του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης
     κινδύνου πυρκαγιάς, που εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
 6.  Τη διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και οργάνων σε επίπεδο Δήμου για την
     απρόσκοπτη ροή πληροφοριών.
 7.  Το συντονισμό σε τοπικό επίπεδο της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών που προκαλούνται
     από τις δασικές πυρκαγιές, στα πλαίσια εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας
     Δασικών Πυρκαγιών (3515/28-6-2013 της ΓΓΠΠ)
 8. Την υλοποίηση της δράσης της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών, κατ' εφαρμογή του άρθρου 6, παρ. 5στ΄
     του Ν.3013/2002 (όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει της παρ. 2 του άρθ. 18 του Ν 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α΄/2007)
     και του άρθ. 108 του Ν.4249/2014)
 9.  Την Οργάνωση Εθελοντισμού  στο επίπεδο των δημοτικών Τοπικών Κοινοτήτων.

     Λειτουργία  Εθελοντικής Οργάνωσης Δ. Ρόδου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η Ρόδος στην Ιταλοκρατία 1ο μέρος.

Η Ρόδος στην Ιταλοκρατία 2ο μέρος.

Η Ρόδος στην Ιταλοκρατία 3ο μέρος.

Η Ρόδος επί Ιταλοκρατίας 1920 – 1940

Εγω σωπαίνω....Φτύνω!!!

Μου μιλούν για δικαιοσύνη....οι δικαστές, Μου μιλούν για ηθική...οι αγύρτες, Μου μιλούν για ζωή...οι δολοφόνοι, Μου μιλούν για όνειρα...οι έμποροι, Μου μιλούν για ισότητα...τα αφεντικά, Μου μιλούν για φαντασία...οι υπάλληλοι, Μου μιλούν για ανθρωπιά...οι στρατοκράτες, Εγω σωπάινω....Φτύνω.


ΡΟΔΟΣυλλέκτης: e-mail r.telxinas@yahoo.gr
Δείτε περισσότερες φωτογραφίες στον ΝΕΟ ΡΟΔΟΣυλλέκτη: http://rouvim.blogspot.com

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: http://rouvim.blogspot.com/
ΚΡΗΤΗΝΙΑ: http://www.kritinia.gr/
ΙΣΤΡΙΟΣ: http://istrio.blogspot.com/
ΣΟΡΩΝΗ: http://www.ampernalli.gr/
Dj news: http://fanenos.blogspot.com/
ΠΑΛΜΟΣ: http://www.palmos-fm.gr/
ΕΚΟΦΙΛΜ: http://www.ecofilms.gr/
ΡΑΔΙΟ1: http://www.radio1.gr/
http://www.ksipnistere.blogspot.com/
ΣΦΕΝΤΟΝΑ: http://gipas.blogspot.com/
ΡΟΔΟΣυλλέκτης: http://www.rodosillektis.com/
Η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου: http://opsrodou.gr/
ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ: http://www.hamogelo.gr
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ: http://rodosillektis.blogspot.gr/
Ιστοσελίδα του ΡΟΔΟΣυλλέκτη: http://www.rodosillektis.com/
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: http://www.pnai.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ: http://www.rodos.gr/el/

Αρχειοθήκη ιστολογίου